Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανέθεσε στη Space Hellas την υλοποίηση έργου, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτυακού υλικού/λογισμικού, με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση όλου του δικτυακού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων, σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και των κτηρίων του Συγκροτήματος Πατησίων.

Με την αναβάθμιση και την επέκταση του δικτυακού εξοπλισμού του ΕΜΠ δίνεται η δυνατότητα νέων σύγχρονων δικτυακών υπηρεσιών προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες και να υποστηρίζεται άρτια το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.

Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός είναι του κατασκευαστικού οίκου Cisco, ενώ στο έργο περιλαμβάνονται και καλωδιακές υποδομές για την υποδοχή του εξοπλισμού, καθώς και λογισμικό service desk για την εξυπηρέτηση του κέντρου δικτύων του ΕΜΠ. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 1.270.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

H Space Hellas έχει αναλάβει τις υπηρεσίες εγκατάστασης για ενεργό και παθητικό εξοπλισμό, καθώς και τη συντήρηση/τεχνική υποστήριξη για τρία έτη, από την παραλαβή του έργου.

Με 35ετή παρουσία η Space Hellas είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων λύσεων και υπηρεσιών και μπορεί με την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της, να βοηθήσει αποτελεσματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε οργανισμού.