Επιχειρήσεις

Στην Prodea Investments το 100% των μετοχών της Lamda Ilida Office

  • newsroom


Το «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής - Η ανακοίνωση της Lamda Development

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A.για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α., 100% θυγατρικής της LAMDA DEVELOPMENT και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών.

Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTRER» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης.
Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Golden Hall και το Ο.Α.Κ.Α, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Κόμβος Λ. Κηφισίας ή «Δακτυλίδι»)και προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις τηςPRODEAστον βόρειο άξονα και το business districtτου Αμαρουσίου.

Η ανακοίνωση της Lamda Development

Η LAMDADEVELOPMENTS.A.(η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι προχώρησε την 05.05.2021στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (ProdeaInvestments) για την πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α (η Θυγατρική).

Η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεωνπου προβλέπονται στην προαναφερθείσα σύμβαση.

Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.Toτίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της Θυγατρικής, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι δεν θα έχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενώ θα προκύψει όφελος σε επίπεδο ομίλου LAMDA DEVELOPMENTαπό τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων κατά το ποσό €39,1εκ (ήτοι η ονομαστική αξία του δανείου της Θυγατρικής την 31.12.2020).

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τα εμπορικά της κέντρα.

Διαβάστε ακόμα:

ΗΠΑ: Φορολογικό «σαφάρι» για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μέσω Kraken

Δερμιτζάκης: Μέχρι τότε θα φορούν τις μάσκες οι εμβολιασμένοι

Attica Bank: Καθυστέρηση στη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης – Έως 150 εκατ. ευρώ η ΑΜΚ