Επιχειρήσεις

Τεχνική Ολυμπιακή: Προσεχώς η έγκριση των οικονομικών των εταιρειών για την πώληση του Πόρτο Καρράς

  • newsroom
Πορτο_Καρράς.jpg


Τι απαντά η εταιρεία σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το Πόρτο Καρράς

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στη συναλλαγή για το Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με την Τεχνική Ολυμπιακή.

Η Τεχνική Ολυμπιακή, σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020 και 24.8.2020 ανακοινώσεών της και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την πώληση του συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  • Οι οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 15.4.2020 (ημερομηνία συναλλαγής) και των τεσσάρων εταιρειών των οποίων οι μετοχές αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής έχουν ήδη συνταχθεί και τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται η έγκρισή τους από τις διοικήσεις των εν λόγω εταιρειών και η παράδοσή τους στον ανεξάρτητο σύμβουλο.
  • Όπως αναφέρεται στην από 24.8.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας μας, οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον ανεξάρτητο σύμβουλο εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του παραδοθούν τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής. Πάντως, προς επιτάχυνση της διαδικασίας, η Εταιρεία μας έχει ήδη παραδώσει στον ανεξάρτητο σύμβουλο το σύνολο σχεδόν των στοιχείων και διευκρινίσεων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο.
  • Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην από 15.4.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας μας, το καταρχήν τίμημα της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην Εταιρεία μας και τη θυγατρική αυτής “T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD” ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis). Το τίμημα αυτό μειώνεται μέχρι σήμερα κατά ποσό 62.336.675,05 Ευρώ κυρίως λόγω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.” αλλά και λοιπών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η Εταιρεία και η “T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD” έχουν ήδη εισπράξει εκ της συναλλαγής αυτής ποσό ανερχόμενο σε 73.187.398,21 Ευρώ.

Το υπόλοιπο τίμημα έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) και αναμένεται η καταβολή του στην Εταιρεία και στην θυγατρική αυτής “T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD” σύμφωνα και με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ”.

Διαβάστε ακόμη: 

Σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης ύψους 3,3 δισ.

Κωστής Φραγκούλης: Το σχέδιο «Τρίαινα» της ΟΝΕΧ θα αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία

Νικολά Σαρκοζί: Ξεκινά η δίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας για διαφθορά

Απόρρητο Απόρρητο