Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MOU) με τη Microsoft, το οποίο εστιάζει στην προετοιμασία των εργαζομένων, καθώς η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) αναδιαμορφώνει το εργατικό δυναμικό.

Το Μνημόνιο Κατανόησης σηματοδοτεί ένα απτό περαιτέρω βήμα στη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, που συνδυάζει την παγκόσμια ηγετική θέση του ομίλου Adecco στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απασχόληση με τη βαθιά τεχνογνωσία και καινοτομία της Microsoft στον τομέα του GenAI.

Άμεση επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας σταδιοδρομίας, η οποία θα υποστηρίζεται από GenAI, για τη διατήρηση των δεξιοτήτων, της αναγνώρισης και της εργασιακής ικανότητας σε μια δυναμική αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί GenAI προκειμένου να αξιολογεί τις τρέχουσες δεξιότητες, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των ατόμων και όλα αυτά να τα συσχετίζει με τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές σταδιοδρομίας και υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching), μικροεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προετοιμάζοντας τα άτομα για τις αναδυόμενες ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφαλίζοντας συνεχή εργασιακή ικανότητα.

Ο Denis Machuel, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco, δήλωσε τα εξής: «Η υιοθέτηση του GenAI στο εργατικό δυναμικό είναι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, χωρίς μια εξίσου επείγουσα και σκόπιμη έμφαση στα άτομα, εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν ουραγοί των εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιούν πλέον GenAI στην εργασία τους. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση παραμένει εμπόδιο. Το όραμά μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους και την εργασιακή τους ικανότητα στην εποχή του GenAI. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τη Microsoft και να συνδυάσουμε τις ηγετικές και συμπληρωματικές δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του οράματος».

Η Hayete Gallot, Αντιπρόεδρος, Commercial Solution Areas της Microsoft, δήλωσε τα εξής: «Η Microsoft επενδύει στο GenAI με το όραμα να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστών, μετατρέποντας τη φυσική γλώσσα στο πιο ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας στον πλανήτη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συγκυβερνήτες επόμενης γενιάς με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα εργάζονται μαζί με τους ανθρώπους, προκειμένου να ξεκλειδώσουν την παραγωγικότητά τους, να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν.

Το κοινό μας όραμα είναι να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του GenAI για να μετασχηματίσουμε τον κόσμο της εργασίας. Είμαστε χαρούμενοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Adecco για να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της εξειδίκευσης και της εφευρετικότητας των ανθρώπων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συμπεριληπτική πρόσβαση στο GenAI για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, ο Όμιλος Adecco και η Microsoft έχουν ορίσει τέσσερις βασικούς τομείς συνεργασίας, με σχέδια εκτέλεσης που θα οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2023:

1. Υποστήριξη της υπεύθυνης και ηθικής υιοθέτησης του GenAI σε όλο το εργατικό δυναμικό – Εποικοδομητική υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού με χρήση GenAI, που λαμβάνει υπόψη τη δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη, την ασφάλεια, τη διαφάνεια, την ιδιωτικότητα και τη λογοδοσία.

2. Συμπεριληπτική χρήση του GenAI στο εργατικό δυναμικό – Δράση για την εξάλειψη των γεωγραφικών, γενεαλογικών, φυλετικών, έμφυλων, κοινωνικοοικονομικών ή άλλων εμποδίων στην εργασία με χρήση GenAI.

3. Επιτάχυνση της υιοθέτησης του GenAI από οργανισμούς – Παροχή δυνατοτήτων στους οργανισμούς ώστε να ξεκλειδώσουν οικονομικές ευκαιρίες, να γεφυρώσουν τα κενά δεξιοτήτων και να δημιουργήσουν έναν συμπεριληπτικό τρόπο εργασίας μέσω της ενσωμάτωσης του GenAI.

4. Ανάπτυξη κοινών λύσεων μετάβασης στην αγορά (go-to-market) – Από κοινού ανάπτυξη προϊόντων για την υποστήριξη ατόμων και οργανισμών κατά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά την αύξηση των θέσεων εργασίας και κατά τη μετάβαση σε θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της εργασίας με χρήση GenAI.

Αυτή η συνεργασία θα επιταχύνει περαιτέρω το έργο του Ομίλου Adecco με το GenAI, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί σε προϊόντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των πελατών –από την προηγμένη αντιστοίχιση δεξιοτήτων έως την πρόσληψη και την ένταξη– στο πλαίσιο της παγκόσμιας τεχνολογικής μας πρακτικής Data Analytics & Artificial Intelligence της Akkodis. Ο Όμιλος Adecco θα ισχυροποιήσει τους δεσμούς του με τη Microsoft για την περαιτέρω ενσωμάτωση του GenAI στα συστήματα, τις διαδικασίες και τα προϊόντα του, ώστε να επιτύχει ταχύτερη μετάβαση στην αγορά και να προσφέρει αυξημένη αξία στους πελάτες, τους υποψηφίους και τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο.