Επιχειρήσεις

Tο «Avenue» βγαίνει στο σφυρί τον Δεκέμβριο

  • newsroom


Το τέλος εποχής για την Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην Σάνυο Συμμετοχική) διαφαίνεται στον ορίζοντα

Το τέλος εποχής για την Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην Σάνυο Συμμετοχική) διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Στις 19 Δεκεμβρίου με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στο σφυρί το «Avenue», επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Συνολικά πρόκειται για 24 ακίνητα και συμμετοχές της εταιρείας (καταστήματα, χώροι στάθμευσης κ.ο.κ.) που για το καθένα έχει προσδιοριστεί διαφορετική τιμή εκκίνησης.

Αθροίζοντας τις τιμές εκκίνησης και για τα 24 ακίνητα προκύπτει ποσό 9,44 εκατ. ευρώ. Επί όλων των ακινήτων υπήρχαν υποθήκες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τρεις κατασχέσεις: η μία για 8,34 εκατ. ευρώ, η δεύτερη για 1 εκατ. ευρώ και η τρίτη για 500.000 ευρώ. Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, της οποίας ηγείται ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, από τα 3,77 εκατ. ευρώ του συνολικού κύκλου εργασιών το 2017 τα 2,84 εκατ. προέρχονταν από την εκμετάλλευση ακινήτων. 

Στ. Μορ.