Η United Group, εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, κατέγραψε επίδοση ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2023. Ο όμιλος σημείωσε αύξηση 7%, τόσο στα έσοδα, όσο και στo EBITDAal σε 2.791 εκατ. ευρώ και 988 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Προσαρμόζοντας τον αντίκτυπο της πώλησης των σταθμών βάσης τον Αύγουστο του 2023, ο όμιλος σημείωσε 10% οργανική αύξηση του EBITDAal σε σύγκριση με το 2023.

Συνολικά, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σημείωσαν ισχυρή οργανική αύξηση των εσόδων. Οι επιδόσεις επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από: 1) τη συνεχή επέκταση της βάσης συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σε συμβόλαια σε όλες τις αγορές του ομίλου, 2) την ισχυρή ζήτηση ICT λύσεων και B2B, ιδίως στην Ελλάδα, και 3) την ανάπτυξη της United Media που βασίζεται στην αύξηση των πωλήσεων διαφήμισης και τηλεοπτικού χρόνου.

Το EBITDAal ενισχύθηκε τόσο από αυτούς τους παράγοντες που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των εσόδων, όσο και από την συνεχή διαχείριση του κόστους, που επέτρεψε στον όμιλο να διατηρήσει τα περιθώρια EBITDAal στο 35%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Το 2023 ήταν χρονιά στρατηγικής ενοποίησης των εξαγορών μας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κροατία, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών κόστους, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, οι περαιτέρω επενδύσεις μας σε οπτικές ίνες και 5G, καθώς και οι νευραλγικές εξαγορές φάσματος, συνέβαλαν στην εδραίωση της θέσης μας σε όλες τις μεγάλες αγορές», δήλωσε η Victoriya Boklag, Διευθύνουσα Σύμβουλος του United Group. «Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε ισχυρή ανάπτυξη, ακολουθώντας με συνέπεια τη στρατηγική μας για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, με σύγχρονες και ισχυρές υποδομές».

Ενοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο ως βασικό στοιχείο διαφοροποίησης

Η United Group σε σταθερή βάση επιτυγχάνει ανάπτυξη έχοντας μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ως η κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η United Group έχει στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται τα μεγαλύτερα δίκτυα νέας γενιάς, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου, παραγωγή και μετάδοση κορυφαίων αθλητικών γεγονότων καθώς και ψυχαγωγικών εκπομπών και πολλά από τα πλέον αξιόπιστα ειδησεογραφικά portals στις αγορές αυτές. Το 2023, περισσότερα από 5,30 εκατομμύρια νοικοκυριά χρησιμοποίησαν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες της United Group, ενώ 7,34 εκατομμύρια συνδρομητές χρησιμοποίησαν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η προσήλωση της εταιρείας για συνδυαστικά πακέτα που ενδυναμώνουν την προϊοντική αξία, συγκλίνουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, αποτελούν βασικό παράγοντα τηςς της συνεχόμενης επιτυχίας.

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που έχει συμβάλει σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η ισχυρή δραστηριότητα της United Group στον κόσμο των media. Επιπλέον, η United Media έχει διείσδυση σε 8,2 εκατομμύρια νοικοκυριά μέσω των καναλιών της, ενώ η ομάδα παραγωγής περιεχομένου δημιουργεί συναρπαστικό περιεχόμενο για τα κανάλια της συνδρομητικής τηλεόρασης, ενισχύοντας σε συνεχή βάση τις συνδρομές τηλεόρασης. Η United Media σήμερα παράγει σχεδόν το 50% του συνολικού περιεχομένου του τηλεοπτικού της χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ελεύθερων καναλιών, τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και των αθλητικών καναλιών. Τα κύρια προγράμματά της στην prime time ζώνη απολαμβάνουν συνήθως ποσοστά τηλεθέασης μεταξύ 25% και 40%, στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο τομέας της United Media.

Επιτυχές ιστορικό εξαγορών

Η United Group έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σχεδόν 150 επιτυχημένες εξαγορές από το 2000, πέντε από τις οποίες το 2023. Ένα σημαντικό ορόσημο ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bulsatcom EOOD, του 3ου παρόχου σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Βουλγαρία, από την United Group, τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτή η εξαγορά θα επιτρέψει στην εταιρεία να διευρύνει το ποσοστό νοικοκυριών όπου μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στη Βουλγαρία, έτσι ώστε η United Group να προσφέρει τα on-demand προϊόντα και υπηρεσίες της στους πελάτες της Bulsatcom.

Ξεδιπλώνοντας την δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη

H United Group σημείωσε ουσιαστική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών κατά το 2023, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση του EBITDAal όσο και στη μείωση του CAPEX (από 27% των εσόδων το 2022 σε 23% το 2023, εν μέρει λόγω της μείωσης των κεφαλαιοποιημένων αποθεμάτων που συσσωρεύθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα ρίσκα της εφοδιαστικής αλυσίδας των προμηθευτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας). To 2023, η United Group εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, για να πωλήσει το παθητικό – μη στρατηγικό – εξοπλισμό των σταθμών βάσης, έναντι εσόδων ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη σημαντική απομόχλευση της εταιρείας, απελευθερώνοντας με τη σειρά τους ταμειακές ροές για μελλοντική ανάπτυξη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η καθαρή μόχλευση (λόγος του καθαρού χρέους του Ομίλου προς το ετήσιο προσαρμοσμένο EBITDAal των δύο τελευταίων τριμήνων) μειώθηκε σε 4,20x, συγκρινόμενο με 4,96x στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι οίκοι αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την πιστοληπτική αξιολόγηση του United Group με Β2 (σταθερή) / Β (θετική) (Moody’s / S&P).

Τα σημαντικά ορόσημα του 2024

Το 2023, η United Group σημείωσε σημαντικά βήματα προόδου, βάζοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Οι προσπάθειές απέδωσαν καρπούς, καθώς διασφάλισε τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στη Σλοβενία, επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην περιοχή. Η επένδυση της United Group σε υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) την κατέστησε δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο FTTH στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας το όραμα της εταιρείας να παρέχει πραγματικά υψηλές ταχύτητες internet στα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης, η στρατηγική κίνηση εξαγοράς της Bulsatcom έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος πάροχος στη Βουλγαρία. Με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Bulsatcom, η United Group στοχεύει να βελτιώσει τις υπηρεσίες και να προσεγγίσει μια ευρύτερη πελατειακή βάση.

Διαβάστε ακόμη:

Τεράστια η ζήτηση για το νέο 30ετές ομόλογο – Πάνω από €33 δισ. οι προσφορές

Ευρωπαϊκά λιμάνια: Συμφόρηση από χιλιάδες αυτοκίνητα – Εκρηξη στις εισαγωγές

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για το Πάσχα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ