Στα 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2023 ο κύκλος εργασιών της Viohalco, σύμφωνα με ανακοίνωση για τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2023. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα (7/3) να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Η ΓΣ της Viohalco θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Viohalco για τα αποτελέσματα 2023 αναφέρει:

• Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 537 εκατ. ευρώ έναντι 649 εκατ. ευρώ το 2022. Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργείται χάρη στη συνεχιζόμενη τάση προς την «πράσινη» μετάβαση.

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,30 δισ. ευρώ έναντι 6,99 δισ. ευρώ το 2022, λόγω χαμηλότερων όγκων και μειωμένων τιμών μετάλλων.

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ έναντι 375 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της πτώσης των τιμών μετάλλων που οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα μετάλλου, καθώς και της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους.

• Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά κατά 184 εκατ. ευρώ στα 1.873 εκατ. ευρώ, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, που ενισχύθηκε περαιτέρω από τις χαμηλότερες τιμές μετάλλων.

• Προτεινόμενο μικτό μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

• Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στη δυναμική ζήτηση, την επιτυχημένη υλοποίηση υφιστάμενων έργων και την ανάθεση νέων έργων.

• Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου χαλκού, χάρη στο βελτιωμένο μείγμα προϊόντων και στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της Sofia Med.

• Ο κλάδος αλουμινίου επηρεάστηκε από την παγκόσμια κάμψη της ζήτησης, ειδικά για προϊόντα του τομέα της λιθογραφίας.

• Ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της ζήτησης του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και την άνοδο των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα

Διαρκείς προσπάθειες για την προσαρμοστικότητα του χαρτοφυλακίου προϊόντων στις τρέχουσες συνθήκες, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους.

• Θετικές επιδόσεις στον τομέα ακινήτων, μέσω της ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων με συνεχή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων ακινήτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Το 2023, οι εταιρίες της Viohalco απέδειξαν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων, η Viohalco επέδειξε ανθεκτικότητα όσον αφορά στις επιδόσεις, ενώ μείωσε τα επίπεδα του δανεισμού της. Οι κλάδοι καλωδίων και σωλήνων χάλυβα σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις, καθώς ήταν σε θέση να υλοποιήσουν με επιτυχία υφιστάμενα έργα, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά νέα έργα.

Ο κλάδος χαλκού σημείωσε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, καταγράφοντας καλύτερη επίδοση σε σχέση με το σύνολο της αγοράς. Σε μία δυσμενή παγκόσμια συγκυρία ο κλάδος αλουμινίου διατήρησε το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και εξακολούθησε να επεκτείνει το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό του σε ταχύτερα αναπτυσσόμενους και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας τομείς προϊόντων. Τα αποτελέσματα του τομέα του χάλυβα επηρεάστηκαν από την υποτονική ζήτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΕ και από τον ανταγωνισμό από εισαγωγές χαμηλού κόστους. Τέλος, ο τομέας ακινήτων σημείωσε θετική επίδοση, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλής ποιότητας και βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα. Για τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε ότι η τρέχουσα κάμψη της ζήτησης θα αντιστραφεί, καθώς οι δυναμικές μεγατάσεις βιωσιμότητας θα κυριαρχήσουν».

Επισκόπηση

Οι επιδόσεις της Viohalco καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 επέδειξαν ανθεκτικότητα, παρότι επηρεάστηκαν από την αδύναμη ζήτηση στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, ως συνέπεια των δυσχερειών στη διεθνή αγορά για πολλά προϊόντα και ιδίως για όσα συνδέονται με τον κατασκευαστικό κλάδο. Η ασθενική ζήτηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις πολύ καλές επιδόσεις των κλάδων καλωδίων, των σωλήνων χάλυβα, του τομέα ακινήτων, καθώς και από την υψηλή λειτουργική κερδοφορία του κλάδου χαλκού. Στήριξη στα παραπάνω πρόσφεραν το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων των εταιριών και οι συνεχείς προσπάθειες ευθυγράμμισης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών τους.

Οι σημαντικά θετικές επιδόσεις των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα ήταν απόρροια της αυξημένης ζήτησης για ενεργειακά έργα και της βελτιωμένης ανταγωνιστικής θέσης τους. Η ανάθεση νέων έργων, με σκοπό τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για φυσικό αέριο, ενίσχυσε περισσότερο το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών. Ο κλάδος χαλκού διατήρησε υψηλή λειτουργική κερδοφορία που ενισχύθηκε από τις επιδόσεις της θυγατρικής Sofia Med. Στον κλάδο αλουμινίου καταγράφηκε χαμηλότερη ζήτηση σε ευρύ φάσμα προϊόντων αλουμινίου, εν μέσω μακροοικονομικών προκλήσεων.

Ωστόσο, ο κλάδος επέδειξε ανθεκτικότητα και διατήρησε τη λειτουργική κερδοφορία του, με συντονισμένες προσπάθειες προσανατολισμένες στη μείωση του δανεισμού. Η μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στις επιδόσεις της Bridgnorth Aluminium, θυγατρικής της Viohalco στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως επακόλουθο της συρρίκνωσης του τομέα της λιθογραφίας. Οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα ήταν υποτονικές, καθώς επηρεάστηκαν από την ισχυρή κάμψη της ζήτησης για χάλυβα στην Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση την ισχυρή ζήτηση στην Ελλάδα και την αυξημένη δραστηριότητα για λαμαρίνες θερμής έλασης, που επηρεάστηκαν αντίστοιχα θετικά από τον αναπτυσσόμενο κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και την αυξανόμενη προτίμηση για λύσεις με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Τέλος, ο τομέας ακινήτων σημείωσε θετικές επιδόσεις, καθώς η ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων ακινήτων και η ικανότητα της Noval Property να ανταποκρίνεται στη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, βιώσιμα κτίρια αποδείχτηκαν γι’ άλλη μια φορά επιτυχημένες. Η Noval Property παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε ακόμη

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2023

Πάουελ: «Οι μειώσεις των επιτοκίων εξαρτώνται από τον πληθωρισμό – Εκπληξη η χρεοκοπία των τραπεζών»

EKT: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια – Τι αναφέρει για τη μείωσή τους και τον πληθωρισμό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ