H 30ή Δεκεμβρίου 2022 ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΒΙΣ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Με βάση την από 16.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως 2.484.300 Ευρώ, με την έκδοση έως 49.686.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης 0,05 Ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «Αύξηση») και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εξειδικεύσει περαιτέρω τη διαδικασία Αύξησης και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εν λόγω Αύξηση.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 10 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Ο Βασικός Μέτοχος, ήτοι HQF, δεσμεύτηκε ότι i) θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του (74,617 %) έως την ολοκλήρωση της Αύξησης, και ii) για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον, ότι iii) θα καλύψει και όσες Nέες Mετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες. Σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αδιάθετων μετοχών, ο Βασικός Μέτοχος έχει γνωστοποιήσει επίσης, ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του, αλλά θα καλύψει όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως ΕΥΡΩ 2.732.730,00 διαιρούμενο σε 54.654.600 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 η καθεμία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ΕΥΡΩ 2.484.300,00.

Την 21.12.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3378450/21.12.2022, το πρακτικό της από 16.12.2022 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 § 5.2.14. & 5.2.15 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την από 21.12.2022 απόφασή του Δ.Σ. της Εταιρίας εξειδικεύτηκε η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 16.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 30.12.2022 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 02.01.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 10 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την από 16.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 04.01.2023 έως και την 17.01.2023.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12.01.2023.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει α) να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, β) να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, και γ) να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Διαβάστε ακόμη

H πορεία αποκρατικοποίησης στα πέντε περιφερειακά λιμάνια

Με νέες τιμές ζώνης θα παραχωρούνται οι παραλίες-«φιλέτα»

Οι 10… ταπεινές προβλέψεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ για το 2023 (tweet)