Ευρώπη

Δικαστήριο της ΕΕ: Νόμιμη η ενίσχυση της Αυστρίας στην Austrian Airlines

  • Βασίλης Δαλιάνης


Η ενίσχυση δεν συνιστά υπεραντιστάθμιση υπέρ του ομίλου – Το ιστορικό της απόφασης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η ενίσχυση που χορήγησε η Αυστρία στην Austrian Airlines για να την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την ακύρωση ή τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεών της λόγω της πανδημίας Covid19 είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά, απορρίπτοντας τις προσφυγές των Ryanair και Laudamotion.

Η ενίσχυση δεν συνιστά υπεραντιστάθμιση υπέρ του ομίλου αυτού, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από τις επιχορηγήσεις που χορήγησε, στο ίδιο πλαίσιο, η Γερμανία στον όμιλο Lufthansa, στον οποίο ανήκει και η Austrian Airlines.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2020 η Αυστρία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μέτρο ατομικής ενισχύσεως υπέρ της αεροπορικής εταιρείας Austrian Airlines AG Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση, με τη μορφή δανείου μειωμένης εξασφάλισης μετατρέψιμου σε επιχορήγηση 150 εκατομμυρίων ευρώ (στο εξής: επίμαχο μέτρο), είχε ως σκοπό να αποζημιωθεί η Austrian Airlines για τις ζημίες που προέκυψαν από την ακύρωση ή τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεών της κατόπιν της επιβολής περιορισμών στον τομέα των μετακινήσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID 19.

Η Austrian Airlines υπάγεται στον όμιλο Lufthansa, επικεφαλής του οποίου είναι η μητρική εταιρία Deutsche Lufthansa AG.

Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020 η Επιτροπή είχε εγκρίνει διάφορα μέτρα ενισχύσεως υπέρ του ομίλου Lufthansa, μεταξύ άλλων, κρατική εγγύηση εκ μέρους της Γερμανίας ύψους 80 % για δάνειο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Deutsche Lufthansa AG, που χορηγήθηκε στο πλαίσιο γερμανικού καθεστώτος ενισχύσεων θεσπισθέντος για τη στήριξη των επιχειρήσεων όλων των οικονομικών τομέων που είχαν ανάγκη ρευστότητας για τις δραστηριότητές τους στη Γερμανία, κρατική εγγύηση εκ μέρους της Αυστρίας ύψους 90 % για δάνειο 300 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από κοινοπραξία εμπορικών τραπεζών υπέρ της Austrian Airlines , εκταμιευθέν στο πλαίσιο αυστριακού καθεστώτος ενισχύσεων προς υποστήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της παρούσας πανδημίας COVID 19 και ατομική ενίσχυση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ χορηγηθείσα από την Γερμανία υπέρ της Lufthansa.

Το τελευταίο καθεστώς ενισχύσεως είχε εγκριθεί από την Επιτροπή με απόφασή της της 25ης Ιουνίου 2020.

Με απόφαση της 6ης Ιουλίου 2020 η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Δυνάμει της τελευταίας αυτής διατάξεως, οι ενισχύσεις που προορίζονταν για την αποκατάσταση ζημιών προκαλούμενων από θεομηνίες ή από άλλα έκτακτα γεγονότα είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά.

Οι αεροπορικές εταιρίες Ryanair και Laudamotion άσκησαν προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της ως άνω αποφάσεως, προσφυγή την οποία απέρριψε, εντούτοις, το δέκατο πενταμελές τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ.

Διαβάστε ακόμα:

Πιερρακάκης: Οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr έγιναν 1.200 σε δύο χρόνια

Εστίαση: Διχασμένοι οι επιχειρηματίες – Πώς υποδέχονται τα νέα μέτρα οι «μεγάλοι» και οι «μικροί» του κλάδου

ΕΥ: Σημαντικά ενισχυμένη η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού