Ευρώπη

Eurogroup: Εγκρίθηκε η δόση των 748 εκατ. ευρώ – Ζήτησε αλλαγή πλαισίου προστασίας α’ κατοικίας

  • newsroom


Η σημερινή απόφαση βασίζεται στην έκθεση της Κομισιόν, η οποία έκρινε στις 20 Μαΐου ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε όσα είχε αναλάβει στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας

Τις προσπάθειες της Ελλάδας να πετύχει συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, χαιρέτισε το Eurogroup αποδεσμεύοντας την εκταμίευση της δόσης των 748 εκατ. Ευρώ.

Οι 19 υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ σημείωσαν ότι η είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διατηρήσει «και όπου είναι απαραίτητο να ενισχύσει, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να στηρίξει περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη»

Το Eurogroup κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει αποφασιστικά με το σχέδιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη νομοθεσία για έναν νέο αποτελεσματικό πτωχευτικό κώδικα, τη διασφάλιση της εκτέλεσης όλων των εξασφαλίσεων και την κατάργηση του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας από το τέλος Ιουλίου του 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, λίγο μετά τις 21:00, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Χρήστος Χταϊκούρας δήλωσε:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η 6η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα. Ήταν η τρίτη, συνεχόμενη, θετική Έκθεση για την Ελλάδα, σε λιγότερο από έναν χρόνο. Αναγνωρίστηκε, από όλους τους συμμετέχοντες, η καλή πορεία της οικονομίας πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. «Εκθειάστηκε η ταχεία και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης» για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της.

Επιβεβαιώθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Επαναλήφθηκε ότι η δημοσιονομική ευελιξία, που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβάνει και τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Επακόλουθο των ανωτέρω υπήρξε η απόφαση εκταμίευσης του τρίτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 748 εκατ. ευρώ, του δεύτερου πακέτου επί σημερινής διακυβέρνησης.

Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη εταίρων και αγορών, συνεχίζει να εφαρμόζει το συνεκτικό, δυναμικό, αποτελεσματικό και εμπροσθοβαρές σχέδιό της. Σχέδιο το οποίο, με την υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας, θα μας επιτρέψει να υπερβούμε τις σημερινές δυσκολίες με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και να διαμορφώσουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον της οικονομίας».

Το ανακοινωθέν του Eurogroup

To Εurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στις μακρο-οικονομικές προοπτικές, στη βάση της έκτης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαϊου.

Όπως στα περισσότερα κράτη μέλη, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί δυσμενώς από την πανδημία του Covid-19 και οι οικονομικές προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Με βάση τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της Κομισιόν για το 2020, η ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι μεταξύ αυτών που θα χτυπηθούν σκληρότερα στην Ε.Ε. το 2020, αν και προβλέπεται μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη για το 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διατήρησε ισχυρή δημοσιονομική επίδοση, επιτυγχάνοντας τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα τα τελευταία πέντε χρόνια και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2019. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών αναμένουν ότι το πρωτογενές ισοζύγιο θα γυρίσει σε έλλειμμα το 2020, προτού επιστρέψει σε πλεόνασμα το 2021.

Υπενθυμίζουμε στο πλαίσιο αυτό την ανακοίνωση του Eurogroup της 16ης Μαϊου όπου συμφωνήσαμε ότι «οι αυτόματες υστερήσεις στα έσοδα και οι αυξήσεις στα επιδόματα ανεργίας που θα προκύψουν από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσει τη συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και προαπαιτούμενα.

Επιπρόσθετα, συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν ως απάντηση στον Covid-19 δεν θα προσμετρηθούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και προαπαιτούμενα της Ε.Ε.».

Eπαινούμε τις ελληνικές αρχές για τη γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση, τόσο στον περιορισμό της εξάπλωσης το ιού και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων οικονομικής και δημοσιονομικής στήριξης.

Καλωσορίζουμε επίσης τη δέσμευση της Ελλάδας να εφαρμόσει επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις, με το βλέμμα στη στήριξη της ανάκαμψης. Καλωσορίζουμε επιπλέον την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε διάφορους μεταρρυθμιστικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της ατζέντας των ιδιωτικοποιήσεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της αγοράς εργασίας και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, για παράδειγμα όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κυρίως σε επιχειρησιακούς περιορισμούς που συνδέονται με την επιδημία του κορωνοϊού.

Η αυξημένη αβεβαιότητα από την πανδημία του Covid-19 υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφασιστική αντιμετώπιση των υφιστάμενων μεσοπρόθεσμων ρίσκων και προκλήσεων που αναφέρονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.

Ως εκ τούτου, θα είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διατηρήσει, και όπου είναι απαραίτητο να ενισχύσει, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να στηρίξει περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να ενισχύσει τη δέσμευση για βελτίωση των μακροπρόθεσμων οικονομικών προοπτικών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν αποφασιστικά με την εφαρμογή του σχεδίου για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη νομοθεσία για έναν νέο αποτελεσματικό πτωχευτικό κώδικα, τη διασφάλιση της εκτέλεσης όλων των εξασφαλίσεων και την κατάργηση του υφιστάμενου σχήματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας από το τέλος Ιουλίου του 2020.

Επιπλέον, τονίζουμε την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή άλλων κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, των δημόσιων επενδύσεων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή ζωτικής σημασίας μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό θα συνεχίσει να είναι υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup καλωσορίζει την εκτίμηση των θεσμών, και επίσης λαμβάνει υπόψιν τις εξαιρετικές περιστάσεις που δημιούργησε το ξέσπασμα της πανδημίας, ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να πετύχει συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, και υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για να επιβεβαιώσει την εκταμίευση της τρίτης δόσης των μέτρων για το χρέος που συνδέονται με την υλοποίηση πολιτικών δεσμεύσεων. Υπό τον όρο της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, το EwG και το Δ.Σ. του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν την μεταφορά των εσόδων από τα SMP και ANFA και τον μηδενισμό της αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου σε συγκεκριμένα δάνεια του EFSF. Συνολικά ανέρχονται σε 748 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη συζήτηση για την Ελλάδα θα βασιστεί στην 7η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που αναμένεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.

Απόρρητο Απόρρητο