Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων με βάση ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε η TikTok τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και τις απαντήσεις της TikTok στα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής (σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο, την προστασία των ανηλίκων και την πρόσβαση σε δεδομένα), η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία κατά της TikTok στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

-Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, όσον αφορά τις πραγματικές ή προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από τον σχεδιασμό του συστήματος TikTok, συμπεριλαμβανομένων των αλγοριθμικών συστημάτων, οι οποίες ενδέχεται να τονώσουν τον εθισμό στη συμπεριφορά και/ή να δημιουργήσουν τις λεγόμενες “επιπτώσεις τρύπας κουνελιού” (rabbit hole effects).

Η εν λόγω αξιολόγηση απαιτείται για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στη σωματική και ψυχική ευεξία του προσώπου, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και τον αντίκτυπό του στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον, τα μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτό, ιδίως τα εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας που χρησιμοποιεί το TikTok για την πρόληψη της πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ενδέχεται να μην είναι εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά

-Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τη θέσπιση κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας για τους ανηλίκους, ιδίως όσον αφορά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου για ανηλίκους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων συστάσεών τους

-Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την παροχή αξιόπιστου αποθετηρίου με δυνατότητα αναζήτησης για διαφημίσεις που παρουσιάζονται στο TikTok

-Τα μέτρα που έλαβε η TikTok για την αύξηση της διαφάνειας της πλατφόρμας της. Η έρευνα αφορά εικαζόμενες ελλείψεις όσον αφορά την παροχή στους ερευνητές πρόσβασης στα δημοσίως προσβάσιμα δεδομένα του TikTok, όπως ορίζει το άρθρο 40 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Εάν αποδειχθούν, οι παραλείψεις αυτές θα συνιστούσαν παραβάσεις των άρθρων 34 (1), 34 (2), 35 (1) 28 (1), 39 (1) και 40 (12) της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει διεξοδική έρευνα κατά προτεραιότητα. Σημειώνεται ότι η κίνηση επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει την έκβασή της.

Μετά την επίσημη κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετα αιτήματα παροχής πληροφοριών, διεξάγοντας συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις.

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως προσωρινά μέτρα και αποφάσεις μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποδεχθεί κάθε δέσμευση που ανέλαβε η TikTok για επανόρθωση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμη:

Έσπασε τα κοντέρ ο τουρισμός: Και επίσημα στα €20,5 δισ. οι εισπράξεις το 2023

Πατέλης στο Bloomberg: Εντός του 2024 η απόφαση για αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κίνα: Γιατί «πάγωσε» τους λογαριασμούς του hedge fund Lingjun

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ