Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους  η Capital Product Partners L.P., σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα, σημειώνοντας άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020, καθώς και των προηγούμενων τριμήνων του 2021.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 81%, φθάνοντας τα 63,6 εκατ. δολάρια έναντι 35,1 εκατ. δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη για το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν στα 40 εκατ. δολάρια, έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 448%, επηρεαζόμενα θετικά από την επιτυχή πώληση του M/V «Adonis» τον Δεκέμβριο του 2021, καταγράφοντας κέρδος από την πώληση ύψους 21,4 εκατ. δολαρίων.

Αντίστοιχα, και σε επίπεδο έτους, τα οικονομικά μεγέθη της CPLP κατέγραψαν αναπτυξιακή πορεία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση των συνολικών της εσόδων στα 184,7 εκατ. δολάρια έναντι 140,9 εκατ. δολάρια για το 2020 και πέτυχε ισχυρή άνοδο στα καθαρά κέρδη, τα οποία για το 2021 υπερ-τριπλασιάστηκαν στα 98,2 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 30,4 εκατ. δολάρια το 2020. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη ανά κοινό μερίδιο για το έτος 2021 εκτινάχτηκαν στα 5,14 δολάρια έναντι 1,60 δολαρίων το 2020.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της εταιρείας για το κλείσιμο του έτους, ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της CPLP, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ολοκληρώσαμε το επενδυτικό πρόγραμμα που παρουσιάσαμε νωρίτερα μέσα στο έτος για την απόκτηση έξι πλοίων μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, αξίας άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόκτηση των έξι πλοίων LNG μαζί με τα τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου panamax που αποκτήσαμε στις αρχές του έτους, είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη πλοίων αξίας ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμβολαιοποιημένα έσοδα”.

“Με αυτές τις επενδύσεις, μειώσαμε τη μέση ηλικία του στόλου μας από 10,8 σε 7,8 έτη και αντίστοιχα μειώσαμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας εισάγοντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ως καύσιμο για ορισμένα από τα πλοία μας. Παράλληλα, διαφοροποιούμε περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την πελατειακή μας βάση, ενώ καθιερώνουμε την παρουσία μας στην αγορά LNG με σημαντικό στόλο και επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι η αγορά LNG είναι ένας κλάδος υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς τόσο το φυσικό αέριο όσο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στο net zero».

Επισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου Τριμήνου 2021

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά 38%, μετά την απόκτηση τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 5.100 TEU τον Φεβρουάριο του 2021, τα οποία συνεισέφεραν συνολικά έσοδα ύψους 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, και την απόκτηση συνολικά έξι πλοίων LNG κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τα οποία συνεισέφεραν συνολικά έσοδα ύψους 22,1 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2021, αντισταθμίζοντας εν μέρει την πώληση του M/V «CMA CGM Magdalena» τον Μάιο του 2021 και την πώληση του M/V «Adonis» τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε 35,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 24,6 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2020 κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου μεγέθους του στόλου στα 19,3 πλοία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 14,0 πλοία κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αναφορικά με τυχόν επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας, η CPLP εκτιμά ότι για το τέταρτο τρίμηνο του 2021, το επιπλέον κόστος λειτουργίας ή/ και ταξιδιού που σχετίζεται με τον COVID-19 ήταν περίπου 0,3 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αξιολογεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και του LNG γενικότερα, ωστόσο επί του παρόντος η ναυλαγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων φαίνεται να επωφελείται από τις επιπτώσεις του COVID-19 στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εμπορίου.

Σημαντικά γεγονότα της περιόδου που επηρέασαν θετικά την πορεία της εταιρείας:

• Ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για την απόκτηση έξι πλοίων LNG
Στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών του έτους, η εταιρεία παρέλαβε τέσσερα νεότευκτα (έτος κατασκευής 2020-2021) πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGC), και συγκεκριμένα τα “Attalos”, “Asklipios”, ‘Adamastos” και “Aristidis Ι”, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το επενδυτικό πρόγραμμα απόκτησης 6 πλοίων LNG τύπου X-DF τελευταίας γενιάς, χωρητικότητας 174,000 κυβικών μέτρων.

• Έκδοση Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τον Οκτώβριο του 2021, η Εταιρεία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, CPLP Shipping Holdings PLC, εξέδωσε ομόλογα ύψους €150,0 εκατ., 5ετούς λήξης, με τοκομερίδιο 2,65%, πληρωτέο εξαμηνιαία.

• Πώληση του M/V «Adonis»
Στις 13 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση του M/V «Adonis» (115.639 dwt / 9.288 TEU, Eco-Flex, Wide Beam Containership, έτος κατασκευής 2015) και το πλοίο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες του, αποφέροντας ακαθάριστα έσοδα περίπου 49,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την αποπληρωμή του ανεξόφλητου χρέους. Η Εταιρεία κατέγραψε λογιστικό κέρδος από την πώληση του πλοίου ύψους 21,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου 2021, η εταιρεία θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά κοινό μερίδιο, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το μέρισμα ανά κοινό μερίδιο που είχε διανείμει κατά τα προηγούμενα τρίμηνα του 2021.

Ενημέρωση για την Διεθνή Ναυτιλιακή Αγορά

• Αγορά Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων

Η αγορά των container αντιμετώπισε εξαιρετικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, με τις τιμές των εμπορευματικών μεταφορών και των ναυλώσεων να αυξάνονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Οι τιμές ρεκόρ ναύλωσης το 2021 οφείλονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η ισχυρή ζήτηση των καταναλωτών, οι υψηλές τιμές των εμπορευματικών μεταφορών, η σοβαρή διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και η τάση για ναυλώσεις μεγαλύτερων περιόδων με περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας, ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέθη.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση από τα υψηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, η αγορά παρέμεινε σε πολύ ισχυρά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Οι ναύλοι παρέμειναν επίσης εξαιρετικά σταθεροί, αν και φαίνεται να έχουν μειωθεί λίγο από τα επίπεδα ρεκόρ του Οκτώβριου του 2021.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 6,5% το 2021, ελαφρώς υψηλότερη από τις προηγούμενες προσδοκίες, με περαιτέρω αναμενόμενη αύξηση 4% το 2022, ενώ ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς για το 2021 και το 2022 εκτιμάται σε 4,2% και 3,8%, αντίστοιχα.

• Αγορά Ναύλωσης Πλοίων LNG

Το τέταρτο τρίμηνο ξεκίνησε με τη συνήθη εποχική αύξηση της ζήτησης που είχε ως αποτέλεσμα μια ανοδική αγορά ναυλώσεων. Η τάση αυτή ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2021, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν, αντιστρέφοντας τη ροή των φορτίων και καταλήγοντας σε μια ασθενέστερη αγορά ναυλώσεων.

Η δραστηριότητα ναύλωσης ήταν υψηλή κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου με τα πλοία εφοδιασμένα με δίχρονες μηχανές να προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον και με 11 πλοία να εισέρχονται σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ναυλώσεις.