Ναυτιλία

Είναι fellow του Institute of Chartered Shipbrokers, μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ναυλομεσιτών, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και -τα τελευταία δύο έτη- του Propeller Club Πειραιώς

Στην εκδήλωση απονομής τονίστηκε η σημασία των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρεί το Propeller Club Πειραιά με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, καθώς και τη στενή, πολυετή συνεργασία των δύο στο πρόγραμμα Amver