Η πλήρης χαρτογράφηση και τις προοπτικές που έχει η αγορά του LNG-Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου αποτυπώνεται στην έκθεση για την Παγκόσμια αγορά του αερίου το 2019.

Ειδική αναφορά γίνεται στην Ελλάδα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, για την οποία οι αναλυτές επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να γίνει hub-κέντρο ανεφοδιασμού με LNG στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τον τίτλο «Η Ελλάδα ως μελλοντικός κόμβος ανεφοδιασμού ΥΦΑ» στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καταστεί κέντρο συγκέντρωσης καυσίμων LG στην Ανατολική Μεσόγειο για τρεις λόγους:

1. Eίναι ήδη μια αγορά πώλησης προμήθειας καυσίμων. Προμηθεύει περίπου το 1% της παγκόσμιας ζήτησης για ανεφοδιασμό πλοίων

2. Προμηθεύεται φορτία ΥΦΑ από πολλαπλές πηγές και διαφοροποιημένες διαδρομές. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια τόσο της μεγάλης όσο και της μικρής κλίμακας παροχής ΥΦΑ.

3. Η χρήση ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων θα προσφέρει τόσο περιφερειακά όσο και τοπικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για μια ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα ανεφοδιασμού ΥΦΑ στην Ελλάδα, στα επόμενα μεγάλα ελληνικά λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου προγραμματίζονται μεσομακροπρόθεσμα μικρής κλίμακας έργα υποδομής ΥΦΑ.

Η Έκθεση για το Παγκόσμιο Αέριο του 2019 επικεντρώνεται στις σημερινές τάσεις του φυσικού αερίου, στους βασικούς παράγοντες που εξηγούν τις πρόσφατες εξελίξεις και ποια θα είναι τα μελλοντικά αποτελέσματα στον παγκόσμιο τομέα του φυσικού αερίου. Αναλύει τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εκμεταλλεύονται για να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας.

Το φυσικό αέριο έχει σημειώσει πρωτοφανή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερες χώρες και τομείς να υιοθετούν πιο οικολογικές μεθόδους. Τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Η διεθνής εμπορική υποδομή – με τη μορφή του ΥΦΑ και της χωρητικότητας των αγωγών – αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε μια δεκαετία.