Μία πρωτοποριακή ενέργεια έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά ιδρύοντας το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία (ΚΑΝ).

Στόχος  είναι η καθιέρωσή του ως παγκόσµιου Κέντρου Αναφοράς, παραγωγής και διάχυσης της γνώσης στον χώρο, η παροχή πρωτοποριακού ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας αλλά και η πρακτική εφαρµογή του στη θαλάσσια οικονοµία και τη ναυτιλιακή βιοµηχανία, µέσω καινοτόµων µεθόδων και  πρακτικών, η συµβολή στην προστασία του θαλάσσιου και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η συµµετοχή σε σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα, η ανάπτυξη συνεργασιών εντός του ακαδηµαϊκού χώρου, αλλά και µε επαγγελµατικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς και η υποστήριξη κάθε φορέα, οργανισµού και ενώσεως σε θέµατα του θεµατικού αντικειµένου του Κέντρου.

Οι βασικοί πυλώνες δράσης του είναι τέσσερις και αφορούν:

1) στη στρατηγική/γεωπολιτική,

2) το ανθρώπινο δυναµικό,

3)  την τεχνολογία και

4) τη βιωσιµότητα.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΕΒΕΠ όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές του εγχειρήματος αυτού. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι «η Αριστεία είναι -ή πρέπει να είναι- το ζητούµενο σε κάθε σκέψη, πράξη, ενέργεια ή δράση µας και εµείς στο Πανεπιστήµιο Πειραιά προσπαθούµε µε πείσμα να την εφαρµόσουµε και στη Ναυτιλία. Μοχλός µας σε αυτήν την νέα µας πρωτοβουλία και προσπάθεια το προ ελαχίστων µηνών ιδρυθέν από τη Σύγκλητο µας Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία (ΚΑΝ)»

Το παρών έδωσαν,  ο Πρόεδρος του Ν.Ε.Ε., Γ. Πατέρας, ο Α. Ματσάγγος, από την Ε.Ε.Ε., ο κ. Χ. Σηµαντώνης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ο κ. Δ. Μαθιός, Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π. και ο Δ. Καρύδης, αντιδήµαρχος Πειραιά,  καθώς και ο «οικοδεσπότης» της εκδήλωσης Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδης. Όλοι  εξέφρασαν την βούληση και επιθυµία των φορέων τους να συνδράµουν ως στρατηγικοί συνεργάτες (associates) την προσπάθεια που ξεκίνησε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Ανάµεσα αποφασίστηκε και και θα ανακοινωθεί  σύντοµα και µία σειρά επώνυµων βραβείων µε τη χορηγία και συνδροµή των συµπαραστατών θεσµικών φορέων για µέλη ΔΕΠ, ερευνητές, φοιτητές και µαθητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για εφαρµόσιµη έρευνα ή απόψεις που θα «βοηθούν» στην επίτευξη της αριστείας στη ναυτιλιακή βιοµηχανία.

Το ΚΑΝ θα αποτελεί ανοικτή δοµή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, υπό την έννοια ότι επιπλέον θεµατικοί πυλώνες και ερευνητικές οµάδες από όλον τον κόσµο θα µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό, µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης σε θεµατικές συνιστώσες της ναυτιλίας µετά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΒΕΠ την Τρίτη, 20.10.2020.