Του Μηνά Τσαμόπουλου

Πάνω από το όριο των 1.000 μονάδων κινείται αυτές τις ημέρες ο δείκτης της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε 190 μονάδες.

Οι επιµέρους δείκτες και ο µέσος όρος των ηµερήσιων ναύλων κυµάνθηκαν στον BCI στις 2.303 µονάδες µε 16.269 δολάρια την ηµέρα, BPI στις 1.011 µονάδες και 8.075 την ηµέρα, BSI στις 705 µονάδες στα 7.370 την ηµέρα και BHSI στις 428 µονάδες, στα 6.180 την ηµέρα.

«Για άλλη µία φορά το ίδιο µοτίβο, αυτό που έχουµε ονοµάσει σαν “CapeCoaster” επαναλαµβάνεται. Η πρώτη εικόνα, για την οποία συνεχίζουµε να εκφράζουµε τις επιφυλάξεις µας – ότι ενδεχοµένως να στέλνει παραπλανητικά µηνύµατα για την αγορά -, είναι ότι ο BDI επιτέλους έσπασε το φράγµα των 1.000 µονάδων και εισερχόµαστε σε ανοδικό ράλι. Σε διάστηµα µίας εβδοµάδας, ο δείκτης κέρδισε 190 µονάδες καθώς την Παρασκευή, 4 Νοεµβρίου είχε κλείσει στις 855 µονάδες» αναφέρουν στην ανάλυσή τους οι οικονομικοί αναλυτές του διεθνούς ναυλομεσιτικού οίκου G.Moundreas SA:

«Ιδιαίτερη βαρύτητα όµως δίνουµε στους υπό-δείκτες οι οποίοι, όπως πολλάκις έχουµε επισηµάνει, δείχνουν και την πραγµατική πορεία/τάση της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, σε εβδοµαδιαία βάση, o BCI ανέβηκε κατά 710 µονάδες, ενώ ο µέσος όρος ηµερησίων εσόδων αυξήθηκε κατά 6.128 δολάρια. Αντίστοιχα ο BPI αυξήθηκε κατά 126 µονάδες και τα έσοδα των Panamax αυξήθηκαν κατά 997 δολάρια. Ουσιαστικά η θετική πορεία αυτών των δύο κλάδων των πλοίων ήταν που δηµιούργησε την άνοδο του BDI, καθώς οι υπόλοιποι 2 κλάδοι, δηλαδή τα Supramax και τα Handysize είχαν αρνητική πορεία.

Χαρακτηριστικά, ο δείκτης των Supramax (BSI) µειώθηκε κατά -11 µονάδες µε τα έσοδα τους να µειώνονται κατά $-120 την ηµέρα και τα Handysize (BHSI) να χάνουν 5 µονάδες και 102 δολάρια από τον µέσο όρο των ηµερησίων εσόδων τους. Βέβαια, η «αριθµητική» πραγµατικότητα του BDI όντως είναι αδιάψευστη, δηλαδή το σπάσιµο των 1.000 µονάδων, ύστερα από περίπου 16 µήνες. Ειδικότερα, την τελευταία φορά που ο δείκτης ξεπέρασε το όριο αυτό, ήταν στις 16 Ιουλίου του 2015 όπου βρέθηκε στις 1.009 µονάδες, ενώ στις 17 Ιουλίου του 2015 έκλεισε ακριβώς στα ίδια επίπεδα µε τα τρέχοντα, δηλαδή στις 1,048 µονάδες, αλλά µε διαφορετική κατανοµή των υπό-δεικτών και των ηµερησίων εσόδων.

Εν περιλήψει, στις 17 Ιουλίου του 2015, συγκριτικά µε την προηγούµενη Παρασκευή, o µέσος όρος ηµερησίων εσόδων των Capes ήταν χαµηλότερος κατά $-2,696, των Panamax αυξηµένος κατά $+1,186, των Supramax αυξηµένος κατά $+1,474 και των Handysize στα ίδια επίπεδα. Είναι ηλίου φαεινότερο, για άλλη µία φορά, ότι πίσω από την θετική πορεία του BDI βρίσκεται η Κίνα, γεγονός που αποδεικνύεται και από την επίδοση των συγκεκριµένων τύπου πλοίων που προαναφέραµε. Εξετάζοντας τα πρόσφατα ιστορικά στοιχεία διαπιστώνουµε ότι, αν υποθέσουµε ότι θα µειωθούν οι εισαγωγές της Κίνας επηρεάζοντας αρνητικά τα Capes και τα Panamax και ότι τα Supramax και Handysize δεν θα υποστούν µεταβολή από τα τρέχοντα επίπεδα, τότε ο BDI θα βρεθεί περί των 650 µονάδων».

Αβεβαιότητα

Η ετήσια ανάλυση του UNCTAD συνολικά για την ναυτιλία, επισηµαίνει ότι το µέλλον διαγράφεται αβέβαιο και ευµετάβλητο. Τα δια θαλάσσης µεταφερόµενα φορτία παρά το γεγονός ότι το 2015 έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 10 δισ. τόνους από 9,8 δισ. τόνους το 2014, η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 2,1% και ουσιαστικά είναι η χαµηλότερη αύξηση που έχει καταγραφεί από το 2009.

Με το Παγκόσµιο Εµπόριο να αυξάνεται µε τον χαµηλότερο ρυθµό από το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, το άµεσο µέλλον για την ναυτιλία είναι αβέβαιο και ευάλωτο σε πτωτικά ρίσκα. Παράλληλα επισηµαίνει ότι ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ναυτιλία είναι η αύξηση της µεταφορικής ικανότητας των πλοίων, κοινώς ότι τα πλοία µεγαλώνουν σε µέγεθος, σε µία περίοδο όπου τα φορτία µειώνονται.