Η πανδημία της  COVID-19, έχει προκαλέσει ανησυχία στην Παγκόσμια Κοινότητα, λόγω των τεκτονικών αλλαγών οι οποίες έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα σε ιατρικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η ναυτιλία και η ναυτιλιακή κοινότητα, ως ένας εξ’ ορισμού παγκοσμιοποιημένος τομέας της οικονομικής δραστηριότητας, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις αυτές . Οι επιπτώσεις είναι πολλές, των οποίων η πλήρης έκταση δεν είναι ακόμα γνωστή.

Η Ναυτιλία, για μία ακόμα φορά καλείται να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και αποδοτικά, έτσι ώστε να μπορέσει το παγκόσμιο οικονομικό κύκλωμα να επανέλθει σε μια μορφή ισορροπίας, αφού σχεδόν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται  δια θαλάσσης.

Για τις προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες είναι πολλές και μάλιστα «ακουμπούν» σε διαφορετικά επίπεδα, μίλησε στο Newmoney ο Σταύρος Μεϊντάνης, Managing Director της Capital-Executive Ship Management Corp και Chief Sustainability Officer της Capital Maritime, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη. 

Η συζήτησε άρχισε από την πιο οικολογική ναυτιλία.

«Οι πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές οι οποίες έχουν τεθεί σε  εφαρμογή από το 2020 και αυτές που έπονται τα επόμενα χρόνια με στόχο στην μετάβαση σε χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και την επίτευξη των στόχων που έθεσε ο IMO τόσο για το 2030 όσο και το 2050, αποτελούν τις  πλέον βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλία τα επόμενα χρόνια. Για να μπορέσει η ναυτιλιακή κοινότητα να ανταποκριθεί στις νέες αυτές προκλήσεις, έχει ήδη αρχίσει  έρευνες και συζητήσεις, με κύριο γνώμονα την εύρεση λύσεων οι οποίες είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμες, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφάλεια των πληρωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το σημείο ο Σταύρος Μειντάνης  αναφέρθηκε στην ολοένα και αυξανόμενη τάση για ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών εργασιών, τόσο πάνω στα πλοία όσο και στην ξηρά (Digitalization)». 

«Παρ’ ότι τα πρώτα δειλά βήματα είχαν ήδη γίνει τα τελευταία χρόνια, και αφορούσαν  κυρίως σε τεχνικό επίπεδο και εφαρμογές (π.χ. εφαρμογές Planned Maintenance Systems-PMS), λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, υιοθετήθηκαν και επιταχύνθηκαν αντίστοιχες πρακτικές σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες των ναυτιλιακών εταιρειών». 

Στη συνέχεια έγινε πιο αναλυτικός αναφερόμενος στις ¨”ψηφιακές λύσεις” και στην τεχνητή νοημοσύνη:  

«Πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων και εφαρμογών έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ιδιαιτέρα τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη «εργαλείων» τα οποία αποσκοπούν κατ’ αρχήν στην διατήρηση και συνέχιση της επιχειρηματικότητας (business continuity) αλλά και αφετέρου, στην αναγνώριση και οριοθέτηση επιχειρησιακών στρατηγικών. Είναι σαφές πλέον ότι η εφαρμογή «ψηφιοποιημένων λύσεων» μπορούν να προσφέρουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις τόσο σε θέματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας (performance management)  όσο και θέματα ασφάλειας, περιβαλλοντικής  και ενεργειακής διαχείρισης.

 Παράλληλα με τις εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και των «έξυπνων τεχνολογιών», έχουμε και την εμφάνιση και υιοθέτηση βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης (Α.Ι.), με την παράλληλη συλλογή και αξιολόγηση των «Μεγάλων Δεδομένων»  (Big Data) τα οποία παράγονται σε ημερήσια βάση από τις λειτουργίες των πλοίων. Είναι σαφές ότι τα παραπάνω, αποτελούν βασικούς πυλώνες στήριξης, για την πορεία προς μία καινοτόμα προσέγγιση της παγκόσμιας ναυτιλίας».

Όσο αφορά τις ανησυχίες της  βιομηχανίας για την βιωσιμότητα της ναυτιλίας (Sustainability), σύμφωνα με τον Σταύρο Μειντάνη   “έχουν εκτοξευθεί στην ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας κατά την τελευταία πενταετία, με θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance– ESG)” τόνισε και προσέθεσε:

«Αυτές ήδη επηρεάζουν τις αποφάσεις χρηματοδότησης, την ανανέωση του στόλου και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρο τον κλάδο. Η στροφή της ναυτιλίας προς ένα «οικολογικότερο», «πράσινο» και αειφόρο modus operandi, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τους υπόλοιπους κλάδους που συνεργάζονται στενά με αυτήν. Η προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία εμπεριέχει κόστη, για την κάλυψη των οποίων είναι αναγκαία η κατάλληλη χρηματοδότηση.  Oι τράπεζες αλλά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, απαιτούν πλέον από τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποδεικνύουν (π.χ. Poseidon Principles) την προσήλωση τους στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και την κατάρτιση και έκδοση ετήσιων αναφορών απόδοσης στα θέματα αυτά.» 

Ως Managing Director της Capital-Executive Ship Management Corp που διαθέτει στόλο από 37 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εκ των οποίων 10 υπό ναυπήγηση,  ζητήσαμε από τον   Σταύρο Μεϊντάνη να περιγράψει την σημερινή εικόνα του κλάδου.

«Όσον αφορά στον κλάδο των containers, το 2021 είναι μία αισιόδοξη χρονιά. Οι αγορές έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται μετά το σοκ του 2020, λόγω της πανδημίας» τόνισε και συνέχισε:  

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για το 2021 αναμένεται αύξηση στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Χαρακτηριστικές είναι οι προβλέψεις, αν δεν μεσολαβήσουν άλλες «κοσμογονικές αλλαγές», ότι η ανάπτυξη του κλάδου θα φτάσει το 6,5 %. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2021, έχουν παραγγελθεί 45 ultra-large containers (μεταφορικής ικανότητας 15.000+ TEU), που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες για τον συγκεκριμένο κλάδο της ναυτιλίας».   

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη ο Σταύρος Μεϊντάνης   υπογράμμισε: 

«Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ωθήσει τη στροφή του παγκόσμιου εμπορίου προς μια κατεύθυνση που θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η διατήρηση της  βιωσιμότητας του πλανήτη αποτελεί πλέον μονόδρομο. Ταυτόχρονα, η δέσμευση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας να καταστήσει τον κλάδο της Ναυτιλίας ακόμα πιο «πράσινο», επιχειρησιακά αλλά συγχρόνως και οικονομικά βιώσιμο είναι αδιαπραγμάτευτη. 

 Οι βασικές προκλήσεις που προαναφέραμε  τις οποίες  έχει να αντιμετωπίσει η ναυτιλία, βρίσκεται πλέον ψηλά στην  ατζέντα των Διοικήσεων των ναυτιλιακών εταιρειών. Η πορεία προς την «πράσινη» ναυτιλία, όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και ταυτόχρονα να ενισχύσει την αναγκαιότητα της βιώσιμης διαχείρισης των τεχνολογικών μέσων που κατέχει η κοινωνία μας. Οι ενεργειακοί πόροι, πετρέλαιο, εναλλακτικές μορφές καυσίμων, βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και το παγκόσμιο εμπόριο σημειώνει σημαντική ανάκαμψη.» 

Διαβάστε ακόμη:

«Πόλεμος» δισ. στο ποδόσφαιρο: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν – Η ρελάνς της UEFA

Διήμερο «φωτιά» για πλειστηριασμούς, ληξιπρόθεσμα και ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Οnline σύνδεση ταμειακών μηχανών με την εφορία