Την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης έργων για την κατασκευή-επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά αποφάσισε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά του έργου έχουν γίνει δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε στις 11-6-2020 το κείμενο της οποίας δημοσιεύει σήμερα το ΝΜ (δείτε πιο κάτω).

Πιο συγκεκριμένα το ΣτΕ αναστέλλει την απόφαση της Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία επετράπη:

α) η διενέργεια βυθοκορήσεων για την κατασκευή του έργου “Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη Φάση Α) και

β) η απόρριψη βυθοκορημάτων στην θαλάσσια περιοχή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στην έγκριση χορήγησης άδειας απόρριψης του Κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Το συγκεκριμένο έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους κατοίκους του Πειραιά που διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για “τσιμεντοποίηση της Πειραϊκής”

Το έργο

Ανάδοχος του έργου έχει ανακηρυχθεί η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ. Η οικονομική της προσφορά ανήλθε σε 103 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ -έναντι προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά το νέο προβλήτα κρουαζιέρας που είναι μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της Cosco Shipping τον ΟΛΠ.

Το έργο έχει και κοινοτική χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020.

Η επέκταση χωροθετείται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κρουαζιέρας, όπου δημιουργούνται ενιαίες μεγάλης κλίμακας υποδομές για να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν το σύνολο των αυξανόμενων αναγκών και να συντελέσουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού πόλου και για την κρουαζιέρα.

Ο νέος κρηπιδότοιχος έχει μήκος περίπου 1.510 μέτρα και μεταβλητό βάθος από -19 έως -29,50 μέτρα. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων ελλιμενισμού με μήκος 390 μέτρα και 350 μέτρα αντίστοιχα.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2020 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 32 μήνες.

Αντιδράσεις

Το έργο όμως έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις οι οποίες εστιάζονται μεταξύ άλλων στα εξής σημεία:

« -Η Επέκταση του Σταθμού Κρουαζιέρας είναι ένα μη αδειοδοτημένο έργο διότι δεν έχει κατατεθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία οφείλει να εγκριθεί μαζί με το σχέδιο.

– Παράλληλα αυτή την περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του λιμανιού του Πειραιά (ΑΕΠΟ). Το μόνο που έχει ολοκληρωθεί είναι η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την οποία όμως και πάλι αναμένεται η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

– Η ΜΠΕ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των Δήμων και της κοινωνίας πολιτών εξαντλείται στην περιγραφή των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στο περιβάλλον από την επέκταση του λιμανιού. Ωστόσο πουθενά δεν εξηγεί ως οφείλει με τι τρόπο θα τα αντιμετωπίσει. Δεν εξηγεί δηλαδή πως ο ΟΛΠ θα χρησιμοποιήσει την τοξική λάσπη του πυθμένα του λιμανιού στο εργοτάξιο του”.

Θέση δημοσίως έχει πάρει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο οποίος έχει επισημάνει ότι «το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται έχοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται.»