Του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Με γοργό ρυθμό ανοίγουν τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληροφορικής από την μεριά της κυβέρνησης με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κράτους αλλά και την στήριξη της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανούσος Βολουδάκης έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για το 2013 αποσκοπώντας στη γρήγορη υλοποίηση σχεδίων που βάλτωναν επί χρόνια και στην παροχή άμεσης βοήθειας στον κλάδο πληροφορικής. Έτσι, πέντε ενώσεις εταιρειών κατέθεσαν προσφορές στο διεθνή διαγωνισμό για το έργo «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις 1. Ένωση Εταιρειών Unisystems- Quality & Reliability, 2. Ένωση Εταιρειών Intrasoft International-Printec, 3. Ένωση Εταιρειών: I Know How Πληροφορική – PricewaterHouseCoopers – Business Solutions, 4. Ένωση Εταιρειών ΟΤΕ – Space Hellas 5. Ένωση Εταιρειών: Altec Integration – Cosmos Business Systems.

Την ίδια ώρα, προχωρά γρήγορα και το έργο αξίας 7,3 εκατ. ευρώ με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” ένα έργο πολύ σημαντικό για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο. Προσφορές για το έργο αυτό έχουν καταθέσει οι εταιρείες European Dynamics, Globo Technologies, Uni Systems, Ernst & Young Business Advisory Solutions και οι ενώσεις εταιρειών Intrasoft International – Διαδικασία – Κάντωρ, Byte Computer – Neuropublic – Planet, Cosmos Business Systems – European Profiles, KPMG Συμβουλοι – ATC – Printec, Quality & Reliability – ICAP, PriceWaterHouseCoopers Business
Solutions – VCI – i Know How, Ευρωσυμβουλοι – Γνώμων Πληροφορικής και Altec Integration – OTS.