Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση για έξοδο από την κρίση βλέπει η Alpha

  • admin


Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από την κρίση έχει αρχίσει

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από την κρίση έχει αρχίσει.  Διαψεύδονται σε καθημερινή πλέον βάση τα σενάρια καταστροφής που οδήγησαν την χώρα στην μεγάλη ύφεση του 2011 και 2012.  Γίνεται τώρα πιο εμφανές ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά μείωσης των εισοδημάτων. Και η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση ισχυρότερη, με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες να αντιμετωπίζονται σε μονιμότερη βάση και τις διαρθρωτικές αλλαγές να διαμορφώνουν σταδιακά συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, στηριζόμενες αυτή τη φορά στην εγχώρια αποταμίευση και παραγωγικότητα.  Το 2013, η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα εμφανίσει δίδυμα πλεονάσματα, τόσο στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης όσο  και στο εξωτερικό  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η συνεπαγόμενη αλλαγή πορείας της χώρας, γίνονται τώρα πολύ ευδιάκριτα τόσο από τη μεγάλη επιτυχία της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κίνα και στο Αζερμπαϊτζάν – όσον αφορά την προσπάθεια για προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και για την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα, όσο και από τις ακόλουθες ενθαρρυντικές εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας:
Από την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα Ενίσχυσης των Επενδύσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του ΕΣΠΑ: Για παράδειγμα, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πρόγραμμα ενίσχυσής τους μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του σχετικού προγράμματος κατά 4-φορές. Το πρόγραμμα  αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που σχεδιάζουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Στο πρόγραμμα, υπεβλήθησαν 23.045 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού € 3.76 δις, με αιτούμενη επιχορήγηση € 1.57 δισ, ενώ η διαθέσιμη συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στα € 456 εκατ. και η συνολική επενδυτική δαπάνη στα € 900 εκατ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πρόσθετη ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στους βασικούς  κλάδους της οικονομίας, με πολλές  ΜΜΕ να είναι τώρα έτοιμες να αδράξουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται για ανταγωνιστική ενίσχυση της δραστηριότητάς τους και της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Η τελική ημερομηνία υποβολής των φακέλων με τα αναγκαία δικαιολογητικά  στη φυσική τους μορφή ήταν η 20 Μαΐου 2013. Θα ακολουθήσει  η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (με νέα – αντικειμενική διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμα) και στη συνέχεια, οι προτάσεις (έργα) που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων που θα επιλεγούν  κλιμακώνονται από 40% έως και 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών. Συνολικά, από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ενισχυθούν περί τις 10.000 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν περί τις 4.000 θέσεις εργασίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο.