Οικονομία

Αξιολόγηση ΑΑΑ δίνει στην ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή η ΕΧΑΕ

  • admin


Χάρη στην συνεχόμενη βαθμολογία με ΑΑΑ, και βάση της απόφασης 24 (Α2.δ) του ΔΣ της ΕΧΑΕ, η Beta ‘’κερδίζει’’ επιστροφή 75% στα έξοδα που πληρώνει στο ΧΑ.

Με άριστα ΑΑΑ αξιολογεί σε όλα τα κριτήρια που θέτει η Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών τη Beta Χρηματιστηριακή για την Ειδική Διαπραγμάτευση.

Χάρη στην συνεχόμενη βαθμολογία με ΑΑΑ, και βάση της απόφασης 24 (Α2.δ) του ΔΣ της ΕΧΑΕ, η Beta ‘’κερδίζει’’ επιστροφή 75% στα έξοδα που πληρώνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αξιολόγηση των Ειδικών Διαπραγματευτών της Αγοράς Αξιών αφορά την περίοδο 01/07/2014 έως 30/09/2014.

Τα κριτήρια αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή της ενότητας 1.3 «Ειδικός Διαπραγματευτής» του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου και της Απόφασης 2 του Διοικητικού Συμβουλίου του Εταιρίας (παράγραφος Δ’), είναι:

· Ο χρόνος παροχής ζευγών εντολών αγοράς και πώλησης (quotes), δηλαδή ο χρόνος ύπαρξης quotes στο βιβλίο εντολών σε σχέση με το συνολικό χρόνο της συνεδρίασης.

· Το μέσο άνοιγμα τιμών (spread) κατά την περίοδο της ειδικής διαπραγμάτευσης, δηλαδή το spread των quotes του Ειδικού Διαπραγματευτή σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο spread.

· Ο όγκος των εντολών αγοράς και πώλησης, δηλαδή ο όγκος των quotes που εισήγαγε ο Ειδικός Διαπραγματευτής σε σχέση με την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα.

· Το βαθμό συνεισφοράς του Ειδικού Διαπραγματευτή στη μείωση του Μέσου Εύρους Τιμών (spread) της Αγοράς.

Δείτε τις αξολογήσεις για όλους τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εδώ

 

Απόρρητο Απόρρητο