Αθόρυβη η εισηγμένη εταιρεία η Κσράτζη της οποίας  η μετοχή παρουσιάζει απόδοση 21% από την αρχή του χρόνου (στη φωτ. ο Πρόεδρος της εταιρείας Μιχάλης Καράτζης). Με δραστηριοποίηση στα πλαστικά ( δίχτυα) και τα ξενοδοχεία η εταιρεία είχε κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις 14,5 εκατ. ευρώ, ταμείο 18 και δανειακές υποχρεώσεις 51 εκατ. ευρώ. Η δε χρηματιστηριακή είναι μόλις 45 εκατ. ευρώ. Βεβαίως, η μετοχή χρειάζεται εμπορευσιμότητα και δεν ενδείκνυται για traders.   

Πρόσφατα το ξενοδοχείο Nana Beach της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. διακρίθηκε από το γερμανικό δίκτυο ταξιδιωτικών γραφείων rtk και αναδείχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων ξενοδοχείων που συνεργάζονται, με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν.To δίκτυο rtk περιλαμβάνει περίπου 3.000 ταξιδιωτικά γραφεία στη Γερμανία, αποτελώντας τον μεγαλύτερο όμιλο ταξιδιωτικών γραφείων στη χώρα.