Οικονομία

Οδηγός: Τα 17 σημεία που πρέπει να προσέξετε στη δήλωση για να μην πληρώσετε περισσότερο φόρο

  • admin


 Στη φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν φέτος όλα τα εισοδήματα, ακόμη κι αυτά που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξαίρεση τους τόκους καταθέσεων που δεν υπερέβησαν το 2012 τα 250 ευρώ.

Πάνω από 8,5 εκατομμύρια άτομα καλούνται να υποβάλουν μέσω διαδικτύου, έως τις 30 Ιουνίου 2013, τις φετινές φορολογικές δηλώσεις τους και να αναγράψουν σ’ αυτές όλα σχεδόν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012.

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι φέτος υποχρεωτική για κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω, με εξαίρεση τους νέους 18 έως 24 ετών που εξακολουθούν να δηλώνονται από τους γονείς τους ως «προστατευόμενα τέκνα» (φοιτητές κ.ά.).

 Στη φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν φέτος όλα τα εισοδήματα, ακόμη κι αυτά που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξαίρεση τους τόκους καταθέσεων που δεν υπερέβησαν το 2012 τα 250 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της φορολόγησης χιλιάδων πολιτών καθώς όλα τα εισοδήματα που θα δηλωθούν, εφόσον υπερβούν τις 12.000 ευρώ, θα υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Το money-money.gr παρουσιάζει έναν φορολογικό οδηγό στον οποίο αναλύονται τα 17 σημαντικότερα σημεία που πρέπει να λάβουν υπόψη τους φέτος οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεών τους.

Στη δήλωση θα είναι προσυμπληρωμένοι οι μισθοί, οι συντάξεις και οι παρακρατηθέντες φόροι

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε φέτος στο ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των αποδοχών και των φόρων για εκατομμύρια μισθωτούς-συνταξιούχους.

Το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε φέτος να συλλέξει σε ηλεκτρονική μορφή μεγάλο αριθμό στοιχείων για τις αποδοχές που εισέπραξαν το 2012 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι καθώς επίσης και για τις κρατήσεις φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης που έγιναν επί των αποδοχών τους.

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων που απεστάλησαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω της οποίας παρακολουθείται η καταβολή των αμοιβών των περισσοτέρων εργαζομένων στο Δημόσιο, από τις υπηρεσίες συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από πολλά ασφαλιστικά ταμεία.

Στόχος της συλλογής των στοιχείων αυτών ήταν να αξιοποιηθούν προκειμένου πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι να διευκολυνθούν στο να υποβάλουν πολύ γρήγορα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά προσυμπληρώθηκαν για λογαριασμό των φορολογουμένων στους αντίστοιχους κωδικούς που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους, ώστε να μη χρειαστεί να τα συμπληρώσουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ανατρέχοντας στις βεβαιώσεις αποδοχών.

Πρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε τα στοιχεία

Σε περίπτωση όμως που κάποιοι φορολογούμενοι δουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι λανθασμένα θα μπορούν να τα διορθώσουν είτε προσθέτοντας εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις προερχόμενα από φορείς, από τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε στοιχεία, είτε αφαιρώντας ποσά τα οποία θα διαπιστώσουν ότι δεν τα εισέπραξαν.

Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προχώρησαν φέτος σε ένα εκτεταμένο «φακέλωμα» μεγάλου αριθμού μισθωτών και συνταξιούχων και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να συγκεντρώσουν, πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, πλήρη στοιχεία για το ύψος των αποδοχών που οι φορολογούμενοι αυτοί εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2012 και επρόκειτο να δηλώσουν φέτος στην Εφορία!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ηλεκτρονική δήλωση για όλους – Ποιοι εξαιρούνται

 Η υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική για όλους! Οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από όλους τους φορολογούμενους. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό θα ισχύσουν μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν πρόκειται για δηλώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

β) Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

γ) Εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

Θεωρητικά, ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν πρακτικά πρόσβαση στο ίντερνετ μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία και να ζητήσουν εξαίρεση από τον έφορο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αποστολή με το ταχυδρομείο των δηλώσεων δεν γίνεται πλέον.

Η διαδικτυακή υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων άρχισε ήδη να λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος TAXISNET. Η υπηρεσία «φιλοξενείται» στις ιστοσελίδες της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.taxisnet.gr και www.gsis.gr.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISNET μπορούν να τούς χρησιμοποιήσουν κανονικά για να υποβάλουν και τις φετινές δηλώσεις τους.

Όσοι δεν έχουν ακόμη κωδικούς  θα πρέπει να τους αποκτήσουν άμεσα, ακολουθώντας μια διαδικασία η οποία, μεταξύ των άλλων, απαιτεί να μεταβούν αυτοπροσώπως σε κάποια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν έναν πολυψήφιο αριθμό που ονομάζεται «κλειδάριθμος» και είναι απαραίτητος για την πιστοποίηση στο TAXISNET.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ TAXISNET ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

Πότε λήγει η προθεσμία και το ενδεχόμενο παράτασης

 Είναι πολύ πιθανή η παράταση της προθεσμίας, καθώς 6 εκατομμύρια δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος μέσω TAXISNET! Είναι πολύ πιθανό να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, η οποία λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου.

Κι αυτό διότι φέτος θα υποβάλουν δηλώσεις κι όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας, με εξαίρεση μόνο τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, οπότε ο αριθμός των δηλώσεων είναι βέβαιο ότι θα φθάσει τα 6 εκατομμύρια.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής περίπου 6εκατομμυρίων δηλώσεων είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 36 μέρες.Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος, αν δεν δοθεί παράταση, να συμπέσουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές υποβολές δηλώσεων στο τέλος Ιουνίου λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας και το σύστημα ΤAXISNET που θα υποδέχεται τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις να μην αντέξει τον τεράστιο όγκο ταυτόχρονα αποστελλόμενων δεδομένων και να «καταρρεύσει».

Η παράταση της προθεσμίας θα έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει τελικά η υποβολή των φετινών δηλώσεων, η οποία πιθανότατα θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου!

Ηλεκτρονική ταλαιπωρία για 1 εκατομμύριο ηλικιωμένους συνταξιούχους

 Περίπου 1.000.000 υπερήλικες χαμηλοσυνταξιούχοι πρέπει να “σερφάρουν” στο internet! Φέτος για πρώτη φορά περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι12.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις, ενώ μέχρι πέρυσι είχαν μάθει να τις συμπληρώνουν σε έντυπη μορφή και να τις καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να τις αποστέλλουν ταχυδρομικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Οι φορολογούμενοι αυτοί όμως είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, υπερήλικες και σχεδόν όλοι τους δεν έχουν καμία εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, όπως το internet.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να υποβάλουν κι αυτοί τις φετινές δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΤAXISNET. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να μάθουν άμεσα να χρησιμοποιούν το internet, προκειμένου να πιστοποιηθούν στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων και εν συνεχεία να υποβάλουν μέσω αυτής τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Θεωρητικά, άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση μέσω ίντερνετ, μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία και να ζητήσουν κατ’ εξαίρεση από τον έφορο να παραλάβει τη δήλωσή τους.

Επιπλέον θα χρειαστεί να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τους λεγόμενους «κλειδαρίθμους» που απαιτούνται για την απόκτηση πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, στο TAXISNET. Αυτό θα τους υποχρεώσει να υποστούν μια απίστευτη ταλαιπωρία καθώς θα απαιτηθεί να στηθούν σε ουρές στα Τμήματα Μητρώου των ελάχιστων Δ.Ο.Υ. που έχουν απομείνει πλέον στην Ελλάδα, μετά το κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων που επέβαλε η τρόικα.

Όλη αυτή η ταλαιπωρία περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχων θα έχει επιπτώσεις και στην ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των φετινών δηλώσεων, καθώς μέχρι να εξοικειωθούν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες γι’ αυτούς διαδικασίες θα περάσει πάρα πολύ χρόνος και η ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων από την πλευρά τους θα καθυστερήσει σημαντικά!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗ ΦΕΤΕΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ

Δήλωση για όλους, πλην προστατευομένων τέκνων

 Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους ενήλικες, πλην προστατευόμενων τέκνων. Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν φέτος όλοι οι ενήλικες, με εξαίρεση όσους δηλώνονται ως”προστατευόμενα τέκνα” από τους γονείς τους.

Συγκεκριμένα, από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογουμένων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και δεν βαρύνουν φορολογικά τους γονείς τους, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και φορολογούμενοι 18 ετών και άνω που δεν είχαν καθόλου εισόδημα το 2012 υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Σημαίνει επίσης ότι όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις, τα οποία δεν υπερέβησαν τις 5.000 ευρώ, δεν απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ποια είναι “προστατευόμενα τέκνα”

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, “προστατευόμενα τέκνα” θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση,εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας,εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Πρέπει να δηλώσετε τόκους, μερίσματα, αποζημιώσεις, repos, κέρδη από μετοχές κ.λπ.

 Φέτος πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα ποσά των τόκων μέχρι 250 ευρώ. Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του 2012 (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS,μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.).

Τόκοι πάνω από 250 ευρώ ανά φορολογούμενο

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο για ποσά τόκων που δεν υπερέβησαν το 2012 τα 250 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Δηλαδή κάθε φορολογούμενος ο οποίος το 2012 έλαβε από όλες τις καταθέσεις του στις τράπεζες τόκους συνολικού ποσού χαμηλότερου των 250 ευρώ δεν είναι υποχρεωμένος να τους δηλώσει. Αν το σύνολο των τόκων του 2012 από όλες τις καταθέσεις υπερέβη το ποσό των 250 ευρώ, τότε οι τόκοι πρέπει να δηλωθούν.

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται και επί των τόκων και άλλων εισοδημάτων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς

Η υποχρεωτική αναγραφή των αυτοτελώς φορολογηθέντων και φοροαπαλλαχθέντων εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι πέρυσι. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή καί αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πόσο φόρο θα πληρώσετε

 Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν άλλαξε σε σύγκριση με πέρυσι. Τα εισοδήματα που θα δηλώσει φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθούς, συντάξεις, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή και ενοίκια θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 8 φορολογικά κλιμάκια, η οποία ίσχυσε και πέρυσι.

Στην κλίμακα αυτή το βασικό αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 5.000ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΔΩ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΙΣΘΩΤΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα,το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.

Για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου, το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φόρου εισοδήματος προσαυξάνεται επιπλέον κατά2.000 ευρώ.

Ποιες δαπάνες δίνουν έκπτωση φόρου

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει φόρος με βάση την παραπάνω φορολογική κλίμακα, το ποσό του φόρου αυτού μπορεί να μειωθεί κατά το 10%:

-των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

-των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

-των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής,θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΦΟΡΟ

Πώς θα δηλώσετε το “καθαρό εισόδημα” αφαιρώντας τις ασφαλιστικές εισφορές

 Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πρέπει να δηλώσουν τα καθαρά ποσά των αποδοχών του 2012, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων μισθωτών υπηρεσιών και της εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν.

Eισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κτλ. και γενικά από κάθε παροχή σε χρήμα ή σε είδος που καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από συντάξεις (κύριες ή επικουρικές), μερίσματα, βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

Σε κάθε περίπτωση, το «καθαρό» ποσό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν το μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Πώς θα δηλώσετε τα ενοίκια

 Στα ενοίκια επιβάλλεται επιπλέον φόρος 1,5%-3%. Στα μισθώματα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ. επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1,5%. Στα μισθώματα που προέρχονται από κατοικίες άνω των 300 τ.μ. και από επαγγελματικές ή εμπορικές μισθώσεις επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ