Οικονομία

ΤτΕ: Πλεόνασμα 8,18 δισ. στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το 2012

  • Anastasis Giabanis


Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2012 μειώθηκαν κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2011.

Πλεόνασμα 8,181 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 57 εκατ. ευρώ ή 0,7% σε σύγκριση με το 2011, εμφάνισε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το 2012, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία από την  Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 480 εκατ. ευρώ ή 4,6% σε σχέση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 423 εκατ. ευρώ ή 18,7%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΤτΕ, η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2012 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 5,5%, ενώ αντίθετα η μέση κατά ταξίδι δαπάνη αυξήθηκε κατά 1% ή 7 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 646 ευρώ. Η αύξηση της δαπάνης ανά ταξίδι είναι αποτέλεσμα της αύξησης κατά 2,2% της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (2012: 71 ευρώ, 2011: 70 ευρώ), ενώ αντίθετα μικρή μείωση παρουσίασε η μέση διάρκεια παραμονής που διαμορφώθηκε στις 9,1 διανυκτερεύσεις το 2012 έναντι 9,2 διανυκτερεύσεων το 2011.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων, και παρόλο που η μέση διάρκεια παραμονής δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2012 μειώθηκε κατά 6,7%.

Πτώση 4,6% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2012 μειώθηκαν κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 27 κατά 7,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.561 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 65,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 27 διαμορφώθηκαν στα 3.464 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 15.518 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 16.427 χιλ. ταξιδιωτών το 2011. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συμβάλλουν οι χώρες της Ε.Ε. των 27 με συμμετοχή 63,1% και οι λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27 με συμμετοχή 36,9%.

Έτσι, την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. των 27 μειώθηκε κατά 8,5% σε σύγκριση με το 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 11,1%, ενώ και οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν επίσης κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν στις 3.926 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27 παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,1%, ενώ αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των αφίξεων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.