Οικονομία

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ

  • newsroom


Με εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Δήμους όλης της χώρας ότι  ξεκινάει η διαδικασία ένταξης στην ειδική επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την αγορά των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, τα οποία μετέχουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.


 

Με εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Δήμους όλης της χώρας ότι  ξεκινάει η διαδικασία ένταξης στην ειδική επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την αγορά των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, τα οποία μετέχουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να στείλουν τα σχετικά στοιχεία συνοδευμένα από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων έως τις 07/06/2013.

Σε σχέση με την πορεία απορρόφησης των 162 Δήμων και των Περιφερειών που έχουν ενταχθεί ήδη στη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 800.000.000 Ευρώ, έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά περισσότερα από 150.000.000 Ευρώ.

Επιπλέον, εστάλη σήμερα προς του Δήμους έγγραφο με το οποίο επιλύονται διαδικαστικά θέματα σε ό,τι αφορά την διαδικασία απορρόφησης της επιχορήγησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία.