Οικονομία

Ποιοι φορείς του Δημοσίου παραμένουν αδιαφανείς, είτε δεν «κόβουν» δαπάνες, σύμφωνα με τους στόχους

  • Όλγα Μπαλαφούτη


«Στον αέρα» βρίσκεται η λειτουργία δεκάδων φορέων και οργανισμών του Δημοσίου που, μετά από τρία χρόνια Μνημόνιο, δεν κόβουν δαπάνες ή δεν δίνουν καν στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών για αυτές.

του Κωστή Πλάντζου

«Στον αέρα» βρίσκεται η λειτουργία δεκάδων φορέων και οργανισμών του Δημοσίου που, μετά από τρία χρόνια Μνημόνιο, δεν κόβουν δαπάνες ή δεν δίνουν καν στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών για αυτές.

Με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανάμεσα στους φορείς που δεν τηρούν τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν πλέον για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους και να προσδιορίζουν τριμηνιαίους στόχους εσόδων-εξόδων, ξεχωρίζουν:

–          Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΚΑΝΑ που δεν έχουν υποβάλει καν στοχοθεσία.

–           ΕΟΤ και ΜΟΔ ΑΕ που έχουν υποβάλει μεν στοχοθεσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει τις πραγματοποιήσεις του 1ου τριμήνου 2013.

–          Έντεκα φορείς που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από το στόχο.

Στους περισσότερους φορείς πάντως, η κύρια αιτία απόκλισης είναι ότι εισέπραξαν λιγότερα σαν κρατική επιχορήγηση, σε σχέση με το στόχο (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ΟΚΧΕ).

Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, παρατηρείται υστέρηση εσόδων από χρηματικές ποινές (ΤΑΧΔΙΚ) ή υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα και τους ημιυπαίθριους χώρους ή στην Εθνική Λυρική Σκηνή λόγω ματαίωσης παραστάσεων.

Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στον Ειδικό Λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η απόκλιση οφείλεται, κυρίως, στα αυξημένα έξοδα σε σχέση με το στόχο τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η υπέρβαση δαπανών οφείλεται σε εξόφληση υποχρέωσης ύψους 5,08 εκατ. ευρώ που αφορούσε το έτος 2012, η πληρωμή της οποίας έγινε στις 2-1-2013.

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρνητική απόκλιση εντοπίζεται τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδά τους. Ειδικότερα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν έλαβε τα έσοδα που είχε προϋπολογίσει από την τακτική επιχορήγηση και τα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στα έξοδά του εμφανίζει πληρωμές από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού του χωρίς, ωστόσο, να έχει προβεί σε αντίστοιχη αναθεώρηση των στόχων του.

Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί.