Οικονομία

Σαράντα ιδιοκτήτες offshore χρωστάνε 28 εκατ. ευρώ στο φόρο ακινήτων

  • Όλγα Μπαλαφούτη


Μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του Δημοσίου ακίνητα off shore εταιρειών καθόσον εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του N. 3296/04.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος 2013 και στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η φοροδιαφυγή από υψηλά εισοδηματικά στρώματα αποκάλυψε τις κάτωθι περιπτώσεις:

-Στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής: Σαράντα Ιδιοκτήτες off shore εταιρειών δεν είχαν καταβάλει το ποσό των 27.810.000 € για ειδικό φόρο ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του Δημοσίου ακίνητα off shore εταιρειών καθόσον εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του N. 3296/04.

– Στην Πελοπόννησο το ΣΔΟΕ «τσίμπησε» ιδιοκτήτης off shore εταιρείας και τον υποχρέωσε να καταβάλει 438.000 € για ειδικό φόρο ακινήτων που φοροδιέφυγε κατά τα έτη 2007-2012.

-Μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη έλαβε από το Δημόσιο επιχορήγηση ύψους 1.330.000 €. Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ έγιναν υπερτιμολογήσεις ύψους 455.000 € με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων. Στην επιχείρηση επεβλήθησαν πρόστιμα 1.822.000 € και προτάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ανακτηθεί το σύνολο της επιχορήγησης.