Στα ελληνικά μεταφράστηκαν, για πρώτη φορά, τα κείμενα του μνημονίου.