Οικονομία

EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η μεγάλη μείωση στις τιμές των ακινήτων οδήγησε σε ζημιές για τη χρήση 2012 την Eurobank Properties.Στο 40% το discount από την εσωτερική αξία της μετοχής.

  • Anastasis Giabanis