Οικονομία

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. : Έγκριση Προυπολογισμού 2013 απο το Δ.Σ.

  • admin


Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 13/02/2013  ο κ. ΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ  μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά    30.000 μετοχές της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 81.000 ευρώ στον κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 13/02/2013  ο κ. ΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ  μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά    30.000 μετοχές της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 81.000 ευρώ στον κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.