Οικονομία

Με email αντί συστημένης επιστολής η ειδοποίηση κατάσχεσης από την εφορία

  • Anastasis Giabanis


Με πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπεται ότι οι διαδικασίες είσπραξης ξεκινούν ακόμα και … με ένα απλό email (!), έστω και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

του Κωστή Πλάντζου

Tο δρόμο για άμεσες «ηλεκτρονικές» κατασχέσεις ανοίγει το υπουργείο Οικονομικών. Με πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπεται ότι οι διαδικασίες είσπραξης ξεκινούν ακόμα και … με ένα απλό email (!), έστω και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στόχος είναι να μπορεί πλέον η εφορία  να κατάσχει με διαδικασίες – εξπρές σε μισθούς συντάξεις ενοίκια η καταθέσεις.

Η διάταξη-σοκ καθιερώνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης ειδοποιήσεων για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, ενοικίων, επιδοτήσεων και λοιπών εισοδημάτων καθώς και καταθέσεων! Δεν θα απαιτείται έτσι άλλη έγγραφη κοινοποίηση (πχ με συστημένη επιστολή κλπ) για να θεωρείται πως ο φορολογούμενος έχει λάβει γνώση των χρεών που έχει στην εφορία και να προχωρήσουν εν συνεχεία οι διαδικασίες είσπραξης.

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες είσπραξης που θα ακολουθήσουν οι Εφορίες προβλέπουν:

1) Αποστολή ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς, με e-mail, SMS κ.λπ.). Με τα ειδοποιητήρια αυτά θα δίδεται στους οφειλέτες προθεσμία μερικών ημερών να προσέλθουν στις Εφορίες τους για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

2) Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης οφειλέτη . Τα μέτρα θα προβλέπουν κατασχέσεις εισοδημάτων ή άλλων ποσών που πρόκειται να εισπράξουν οι οφειλέτες από τρίτους. Σύμφωνα με την νομοθεσία, στις απαιτήσεις που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτα πρόσωπα. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.