Οικονομία

Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το “κουρεμένο” επίδομα ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών

  • Anastasis Giabanis


(Upd) Χωρίς Δώρα εορτών και προσαυξήσεις για προστατευόμενα μέλη, το επίδομα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμειναν εκτός εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά

(Upd) Κατά τι μικρότερο από το επίδομα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι άνεργοι του ΟΑΕΔ, θα είναι το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ που θα αιτηθούν από την προσεχή Δευτέρα να λάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι αποδεδειγμένα σταμάτησαν να εργάζονται από 1/1/2012.

Όπως αποκαλύπτεται από την εγκύκλιο που κοινοποίησε η Γενική Διεύθυνση Εγατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ στις κατά τόπους υπηρεσίες του οργανισμού, το επίδομα θα είναι κουρεμένο από Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, ενώ για τους παντρεμένους με παιδιά δεν προβλέπονται η προσαύξηση του 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, λόγω οικογενειακών βαρών. Ως εκ τούτου, αντί επιδόματος 468 ευρώ που λαμβάνουν οι άλλες κατηγορίες ανέργων του ΟΑΕΔ, ο άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας θα λαμβάνει 360 ευρώ.

Άλλο ένα μελανό σημείο αποτελεί και το χαρτομάνι που πρέπει να συγκεντρώσει ένας άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να καταθέσει:

-Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος, όπου θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης, αλλά και η μη ύπαρξη οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών και δεν συμμετέχει σε εταιρεία

-Εκκαθαριστικά της τελευταίας διετίας, απ’ όπου να προκύπτει ότι το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και το οικογενειακό  αντίστοιχα ρτις 30.000 ευρώ. Εάν δε, είχε εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να ζητήσει βεβαίωση για το εν λόγω εισόδημα από τις εκεί φορολογικές  αρχές και να την καταθέσει νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

-Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

-Λογαριασμό ΔΕΚΟ

-Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει σύνταξη, δεν έχει αναλάβει εργασία κλπ

-Βεβαίωση μόνιμης διαμονής.

Το διάστημα καταβολής του επιδόματος ποικίλει ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Έτσι, για χρόνο ασφάλισης

-Από 3 έως 4 συμπληρωμένα έτη, το επίδομα θα λαμβάνεται για 3 μήνες.

-Από 5 έως 6 έτη, για 4 μήνες

-Από 7 έως 8 έτη, για 5 μήνες

-Από 9 έως 10 έτη, για 6 μήνες

-Από 11 έως 12 έτη, για 7 μήνες

-Από 13 έως 14 έτη, για 8 μήνες

-Από 15 έτη κα άνω, για 9 μήνες

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αρχίσουν να υποβάλλονται από την προσεχή Δευτέρα 8 Απριλίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.