Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μετατίθενται οι καταληκτικές προθεσμίες της υποβολής δήλωσης για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών POS τους για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, αποκλειστικά και μόνο εάν δεν συμφωνούν με την εικόνα τους στο Μητρώο POS.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, αν η μεταβολή για την οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί ή να διορθωθεί η εικόνα της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε:

* Εντός του Οκτωβρίου 2023, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15.12.2023

* Εντός του Νοεμβρίου 2023, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 09.01.2024

Υπενθυμίζεται ότι η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των επιχειρήσεων μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, υποδηλώνει την αποδοχή της εικόνας τους στο Μητρώο POS για τους μήνες αναφοράς.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τα δηλωμένα ενεργά POS τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία / Μητρώο POS.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Γιατί προτείνει στους επενδυτές να αποκτήσουν θέσεις στα εμπορεύματα

Γιατί κατέρρευσαν οι τιμές του πετρελαίου

ΕΕ: Αναθεώρηση των κανόνων για την άδεια οδήγησης με σκοπό την οδική ασφάλεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ