Η αυξημένη ζήτηση από «φορολογικούς μετανάστες» από το εξωτερικό, την οποία αποκάλυψε το newmoney, έχει προκαλέσει και σωρεία ερωτημάτων από τις εφορίες, για τη διαδικασία υπαγωγής φορολογουμένων από το εξωτερικό στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Α (“Non Dom”) περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τα κίνητρα σε εύπορους κατοίκους εξωτερικού που αν πραγματοποιήσουν μία επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στη χώρα μας, θα φορολογούνται «κατ’ αποκοπήν» με 100.000 ευρώ το έτος για τα εισοδήματα που φέρνουν στην Ελλάδα.

Κατόπιν τούτου,  η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέα εγκύκλιο (2150/2021), με την οποία ανοίγει τον δρόμο για να προλάβουν να φορολογηθούν στην Ελλάδα και τώρα ακόμη που εκδίδονται πλέον τα εκκαθαριστικά φόρου του 2021, όχι μόνο όσοι έκαναν αίτηση για να υπαχθούν στο NON DOM, αλλά και οι συγγενείς τους, καταβάλλοντας ταυτόχρονα βέβαια και «κατ’ αποκοπήν» από 20.000 ευρώ ο καθένας.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος, μεταξύ άλλων,  καθιστά γνωστά και τα εξής:

  1. Η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με ταυτόχρονη υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, υποβάλλεται μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου κάθε έτους.
  2. Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει την αίτηση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού και σε συγγενικό του πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

  1. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η.5.2021.
  2. Το φυσικό πρόσωπο, με την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσής του.
  3. Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου για τον φορολογούμενο, αλλά και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο. Συνεπώς κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Α, δύναται να αιτηθεί και την επέκταση της εφαρμογής της διάταξης στα συγγενικά του πρόσωπα, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση οποτεδήποτε μέχρι την 31η Μαρτίου.
  4. Ξεκαθαρίζεται όμως πως δεν απαιτείται τα αιτήματα να υποβάλλονται την ίδια ημέρα ταυτόχρονα αλλά μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για τα υπόλοιπα.
  5. Εφόσον τελικώς εγκριθούν (α) η αίτηση του φορολογούμενου και (β) το αίτημα για την επέκταση σε συγγενικά πρόσωπα, εκδίδεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου εκκαθαριστικό φόρου στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των υπαχθέντων συγγενικών του προσώπων.
  6. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος για την επέκταση της ευνοϊκής διάταξης σε συγγενικά πρόσωπα εντός της προθεσμίας, έχει ήδη γίνει δεκτό το αρχικό αίτημα του φορολογούμενου και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, τότε εφόσον εγκριθεί η επέκταση  στους συγγενείς τους, θα εκδίδεται εκ νέου η σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 Κ.Φ.Δ.), ώστε να ενταχθεί σε αυτή το κατ’ επέκταση συγγενικό πρόσωπο και το επιπλέον κατ’ αποκοπήν ποσό φόρου.
  7. Η προθεσμία των (30) τριάντα ημερών για την πληρωμή του αντίστοιχου κατ’ αποκοπήν ποσού φόρου εκκινεί από τη μεταγενέστερη έγκριση και την έκδοση της ανωτέρω πράξης, με απώτερη προθεσμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

Έτσι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, εφόσον οι αιτήσεις επέκτασης υποβλήθηκαν εμπροθέσμως αλλά μεταγενέστερα από την αρχική αίτηση του φορολογούμενου, ενώ η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εξεδόθη πριν από την αίτηση επέκτασης, τότε η αίτηση αυτή εξετάζεται και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις επέκτασης της ένταξης, γίνεται αποδεκτή.

Η σχετική εγκριτική απόφαση και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδονται αμελλητί και θεωρούνται εμπρόθεσμες, με προθεσμία για την πληρωμή του αντίστοιχου κατ’ αποκοπήν ποσού φόρου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε ακόμη 

Κατώτατος μισθός: Ετοιμάζεται οριακή αύξηση – Τι προβλέπουν τα βασικά σενάρια (vid) 

Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»: Έως και 200.000 θέσεις εργασίας – 106 επενδύσεις – 68 μεταρρυθμίσεις 

«Βόμβα» από διάσημο οικονομολόγο: Γιατί πρέπει να αρθούν οι πατέντες στα εμβόλια