Οικονομία

Μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο για τους συνεπείς

  • Κωστής Πλάντζος


Υπεγράφη η απόφαση για τον ακατάσχετο λογαριασμό για χρέη στην εφορία - Άγνωστο πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται

Την δημιουργία συστήματος «μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο όσο πληρώνεις τα χρέη σου» για 4 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας, προωθεί απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί -την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα- στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενεργοποιεί την διάταξη (ν.4611/2019) για το «χτίσιμο» ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τους συνεπείς οφειλέτες της εφορίας.

Ωστόσο μπορεί να χρειαστούν έως και 2 μήνες ακόμη για να είναι πλήρως λειτουργική η ηλεκτρονική εφαρμογή που ετοιμάζεται και να τεθεί σε λειτουργία.

Άγνωστο παραμένει όμως αν το νέο σύστημα θα ισχύσει αυτομάτως και για όσους ήδη πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις τους εδώ και μήνες πριν ξεκινήσει το νέο καθεστώς, αλλά ενδεχομένως να βρεθούν σε δυσκολία στο β΄εξάμηνο και να τις χάσουν, όταν θα έρθουν και τα νέα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Με το νέο σύστημα, το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ αυξάνεται για οφειλέτες με δεσμευμένο λογαριασμό, αφού πρώτα φροντίσουν να βάλουν σε ρύθμιση κάθε οφειλή τους και τις τηρήσουν με συνέπεια για τουλάχιστον δύο συνεχόμενους μήνες. Αν όμως χάσουν ξανά κάποια ρύθμιση, το ακατάσχετο θα μειώνεται και πάλι στα 1.250 ευρώ και δεν θα μπορούν ποτέ ξανά να απολαύσουν αυτό το ευεργέτημα.

Επιπλέον, ο τρόπος αύξησης του ακατάσχετου ορίου ευνοεί όσους έχουν να πληρώνουν μεγάλες δόσεις και χρέη. Αντιθέτως όσοι εξυπηρετούν ρυθμίσεις οφειλών με το ελάχιστο των 30 ευρώ τον μήνα ή οι δόσεις του είναι μικρότερες από 400 ευρώ, δεν θα δουν να αυξάνεται το όριο των 1.250 ευρώ, το οποίο ισχύει για όλους όσους έχουν δηλώσει σαν ακατάσχετο τον λογαριασμό τους.

Προϋποθέσεις

Με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο συντελεστής (από 3 έως 4,5) και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού, η διαδικασία ανάκλησης αυτού, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογαριασμού κλπ.

Με βάση το Άρθρο 130 του ν.4611/2019:

1. Κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών, κοινών ή ατομικών, περιορίζεται για έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ ου η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αυτών,

β) έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης και

γ) έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός του παρόντος άρθρου, ο περιορισμός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση.

2. Για τον περιορισμό της κατάσχεσης 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.

Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.

3. Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται για τις απαιτήσεις εις χείρας του τρίτου, στον οποίο κοινοποιείται η κατάσχεση, που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού της κατάσχεσης από τη Φορολογική Διοίκηση, ισχύει για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (τηρείται η ρύθμιση).

4. Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων των ποσών των τελευταίων μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού (πολλαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που μπορεί να κλιμακώνεται ανά δόση και είδος ρύθμισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) και μεγαλύτερος από τεσσεράμισι (4,5).

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό. Αποκλείεται επίσης ο σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.