Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» που θα επιδοτεί για 8 μήνες τα επιχειρηματικά δάνεια όσων έχουν πληγεί από την πανδημία.

Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/epidotese-daneion-epikheireseon-plegenton-koronoiou-gephura-ii
Το πρόγραμμα προσφέρει στήριξη σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19, για την επιδότηση της δόσης των επιχειρηματικών δανείων τους.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.
Εφόσον η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις, θα εγκριθεί το ποσοστό της συνεισφοράς του Δημοσίου και από τον επόμενο μήνα θα καταβάλεται επιδότηση για συνολικά 8 μήνες.

Σημειώνεται πως όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (δηλ. ατομική επιχείρηση), τότε η αίτηση υποβάλλεται τόσο από τον ενδιαφερόμενο, όσο και από τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 9 Μαΐου.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την επιλογή “Βοήθεια” και στη συνέχεια “Ερωτήματα”.

Ειδικοτερα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση είναι :

• Υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, http://www.keyd.gov.gr.  Παράλληλα, έχει αναρτηθεί ο οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.

• Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο θα διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

• Έγκριση κρατικής επιδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή θα εκδίδεται μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email.

• Συνεννόηση οφειλέτη με τράπεζα ή διαχειριστεί δανείου για τη ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου

• Καταβολή της κρατικής επιδότησης : στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου, για τα ενήμερα δάνεια και το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου για μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια καθώς πρώτα θα πρέπει να υπάρξει σχετική ρύθμιση. Στη συνέχεια θα καταβληθεί η επιδότηση, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Το ποσοστό επιδότησης, η οποία διαρκεί 8 μήνες, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια ξεκινά από 90% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 80% τους επόμενους 3 και στο 70% τους τελευταίους 2 μήνες. Λίγο χαμηλότερα ξεκινά η επιδότηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσοστό της επιδότησης αρχίζει από 80% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 70% τους επόμενους 3 και στο 60% τους τελευταίους 2 μήνες. Όσον αφορά τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από το 50% για τους τρεις πρώτους μήνες, τους επόμενους τρεις υποχωρεί στο 40% και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες του προγράμματος.

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο είναι:
• να μην απασχολεί προσωπικό
• να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
• να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ
• να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
• να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ.

Για πολύ μικρή επιχείρηση με εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει :
• να έχει έως 10 άτομα προσωπικό
• να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
• να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
• να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ
• να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
• να έχει έως 50 άτομα προσωπικό
• να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
• να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
• να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ
• να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

Μια μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει
• να έχει έως 250 άτομα προσωπικό
• να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
• να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
• να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ
• να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ

Διαβάστε ακόμα:

Νέο μοντέλο με ελαστικό 8ωρο και ψηφιακή κάρτα εργασίας

Voucher 200 ευρώ για laptop ή tablet: Aνοιξε η πλατφόρμα – Πώς να κάνετε αίτηση (vid)

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Τουρκία – «Stress test» για τον νέο τραπεζίτη του Ερντογάν