Σωρεία προσφυγών φορολογουμένων στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το 2023, με στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτευχθεί η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Συνολικά 6.481 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι αμφισβήτησαν τις πράξεις που επέβαλε η φορολογική διοίκηση προσέφυγαν στη ΔΕΔ, ενώ εξετάστηκαν 5,963 υποθέσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω οι 1.801 ή το 30,2%.

Ποια η διαδικασία

Απορρίφθηκαν άμεσα οι 3.856 προσφυγές ,για 33 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι παραιτήθηκαν ενώ 273 απορρίφθηκαν σιωπηρώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στα δικαστήρια έχουν προσφύγει 3.131 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, από αυτούς που απορρίφθηκαν οι υποθέσεις τους.

Από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, έχουν εκδικαστεί 83.421 υποθέσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν οι 63.127.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο, αλλά πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου που καταλογίστηκε.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.

Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τότε η υποβολή γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του τελευταίου.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια.

Στον αντίποδα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν υψηλά ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης με τους φορολογούμενους να πληρώνουν εμπρόθεσμα περισσότερα από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία :

Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 85,25% καθώς από βεβαιωμένες οφειλές ύψους 1,967 δις. ευρώ στα κρατικά ταμεία εισέρρευσαν τα 1,667 δισ. ευρώ.

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Τον Νοέμβριο το ποσοστό εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ έφθασε στο 81,47. Από τα 221 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να εισπραχθούν στα τέλη Οκτωβρίου εισπράχθηκαν 180,61 εκατ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Πληρώθηκε εμπρόθεσμα το 90,57% του οφειλόμενου φόρου και εισπράχθηκαν τον Νοέμβριο 813,66 εκατ. ευρώ από 898,38 ευρώ που είχε βεβαιωθεί.

Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Η εισπραξιμότητα από τους φόρους στα φυσικά πρόσωπα είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες αφού πληρώθηκαν εμπρόθεσμα μόλις 371,91 εκατ. ευρώ από 487,06 εκατ. ευρώ που έχουν βεβαιωθεί ήτοι η συμμόρφωση ανήλθε στο 76,36%.

Διαβάστε ακόμη:

«Κόκκινα» χρέη στην Εφορία: Στο «σφυρί» μεζονέτες, καταστήματα, γραφεία και οικόπεδα

Αεροπορικές εταιρείες: Αυτές είναι οι 25 πιο ασφαλείς για το 2024 (λίστες)

Πώς ένας στους τρεις φορολογούμενους… κέρδισε την εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ