Οικονομία

Διορθωτικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα για «εθελοντική αποκάλυψη» εισοδημάτων

  • Κωστής Πλάντζος


Λύση - ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους - Εφεξής θα επιτρέπεται η διόρθωση λαθών στις τροποποιητικές δηλώσεις, αλλά η εφορία δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε κανέναν

Του Κωστή Πλάντζου
 
Μετά από δύο χρόνια «ομηρίας», ανοίγει ο δρόμος για όσους είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση για εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμα, στο πλαίσιο της «εθελοντικής αποκάλυψης» εισοδημάτων το 2016.
 
Η παγίδα του νόμου 4446/16, ήταν πως η ρύθμιση εκείνη προέβλεπε ότι στις δηλώσεις δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, αλλά θα θεωρούνται «αμετάκλητες».
Έτσι για όσους επικαλούνταν τον νόμο αυτόν (άρθρα 57-60) για να μην πληρώσουν 100 ευρώ πρόστιμο για μία τυπική διόρθωση σε προηγούμενη δήλωση Ε9 , αλλά έκαναν κάποιο λάθος στην τροποποιητική δήλωση που υπέβαλαν, απαγορευόταν να το διορθώσουν!
 
Για παράδειγμα, αν αντί να αναγράψουν πως το σπίτι τους είναι πχ 100,00 τμ αλλά  έγραφαν εκ παραδρομής 10.000 τμ, ο ΕΝΦΙΑ θα έβγαινε «ες αεί» πολλαπλάσιος, παρότι τα πραγματικά τετραγωνικά είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, ενώ το λάθος αποδεικνύεται εύκολα και από μια απλή αυτοψία.
 
Μετά από 3 χρόνια, τα λάθη αυτά πλέον θα μπορούν να διορθωθούν. Ωστόσο η εφορία δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε κανέναν.  Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο. παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι υπέπεσαν σε «πρόδηλα λάθη».
 
 Για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.
 
Συγκεκριμένα η διάταξη (άρθρο 70) του Πολυνομοσχεδίου τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν.4446/2016, ορίζοντας ότι:
 
«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με την συνυποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους,  εκτός αν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α΄170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται».

Απόρρητο Απόρρητο