Με το άρθρο 223 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση Υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του Κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση Ηλεκτρονικού καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού Covid-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης με το προβλεπόμενο ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των σχετικών ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που θεσπίζεται ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση, διασφαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία πολλών νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων το συντομότερο δυνατόν, συμβάλλοντας στη μείωση των οικονομικών συνεπειών των μέτρων για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 για τον ιδιαιτέρως πληγέντα αυτόν κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά το άρθρο 223 αναφέρει:

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.gr

*Η Μάγδα Κρυστάλλη είναι λογίστρια, φοροτεχνικός