Οικονομία

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέχρι πότε παρατείνονται οι ανέπαφες συναλλαγές για ποσά έως 50 ευρώ

  • newsroom


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 30 Μαρτίου 2020, οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε καθολική

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί παράταση στην εφαρμογή του αυξημένου ορίου των 50 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση PIN.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το όριο των 50 ευρώ διατηρείται μέχρι τις 30 Ιουνίου.

«Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τονίζει δε ότι «από την 30ή Μαρτίου 2020, οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού (POS)».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος, όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της κάρτας. Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους».

Απόρρητο Απόρρητο