Στα 3,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο του 2023 για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, σημειώνοντας αύξηση 12,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,51 δισ. ευρώ και αύξηση 5,5% σε σχέση με το Ιούνιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,74 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις ανατιμήσεις, με τον πληθωρισμό τον Ιούλιο να διαμορφώνεται στο 2,5%, με έκρηξη όμως στις τιμές των τροφίμων κατά 12,3%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 47,7%.

• Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 45,4%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,5%.

• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 0,4%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 12,7%.

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 12,6%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,26 δισ. ευρώ

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1,13 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,00 δισ. ευρώ και αύξηση 8,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,04 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 36,2%.

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αύξηση 14,9%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 0,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,51 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Με τα ηλεκτρονικά μάτια του ΓΕΜΗ βλέπει κάθε «περίεργη» μεταβολή σε επιχειρήσεις

«Συναγερμός» για τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη – Μεγάλη προσοχή συστήνουν οι ειδικοί (πίνακες)

Έκρηξη κερδοφορίας και εσόδων το 2022 για τη REDEX

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ