«Όρκους πίστης» ότι…θα τηρούν ανελιπώς στο μέλλον τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς Εφορία, Δημόσιο, Ταμεία και τράπεζες, καλούνται να δώσουν 4 εκατομμύρια οφειλέτες. Οι τρεις νέες ρυθμίσεις που προεκλογικά ανακοίνωσε η κυβέρνηση, απαιτούν πλήρη συμμόρφωση των οφειλετών, καθώς τα ευεργετήματα θα χάνονται στην πρώτη δυσκολία που θα βρουν μπροστά τους.

Για τη ρύθμιση χρεών προς Εφορία και ΕΦΚΑ απομένουν λιγότερες από 90 μέρες για αιτήσεις πριν λήξει η διορία στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ από την περασμένη Δευτέρα «τρέχει» και η νέα ρύθμιση προστασίας της α΄κατοικίας για χρέη στις τράπεζες, που θα λήξει τέλος Δεκεμβρίου. Στις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας (keyd.gov.gr) υπέβαλαν αίτηση 3.244 «κόκκινοι» δανειολήπτες, ενώ για 416 εξ αυτών έγινε άντληση των στοιχείων οφειλών από τις τράπεζες, προκειμένου να προσωρήσει η διαδικασία εξαίρεσης από πλειστηριασμούς της α΄κατοικίας του οφειλέτη, αλλά και να δοαμορφωθεί η τελική πρόταση για τις δόσεις που θα κληθεί να καταβάλει στο εξής ο οφειλέτης.

Πολλά θα κριθούν όμως τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθώς τότε θα φανεί πόσοι άντεξαν να αποπληρώνουν ταυτόχρονα δόσεις για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και χρέη σε εφορίες, ταμεία και τράπεζες.

Τον Οκτώβριο ξεκινούν και οι αιτήσεις για το νέο σύστημα προστασίας από τις κατασχέσεις σε βάρους 1,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων που χρωστούν στην εφορία και έχουν υποστεί ήδη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού. Όποιος μπλέξει όμως, δεν ξεμπλέκει εύκολα ακόμα και αν ενταχθεί στη ρύθμιση.

Για την «Ελλάδα των ολίγων»

Με βάση την απόφαση Παπανάτσιου πάντως, σχετικά με την αποδέσμευση των τραπεζικών υπολοίπων για συνεπείς οφειλέτες, προκύπτει ότι το πρώτο νοκοκυριό ή επιχείρηση που θα δει όφελος από τη νέα ρυθμιση, δεν θα υπάρξει πριν τον Νοέμβριο, δηλαδή τον επόμενο μήνα αφ’ότου υποβληθεί αίτηση στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον, με βάση την ίδια απόφαση που δημοσιεύθηκε τελικώς χθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκύπτει ότι για ούτε 1 στους 10 από τους φορολογούμενους με χρέη στην εφορία θα πάρει τελικώς ανάσα με τη νέα ρύθμιση. Και αυτό γιατί είναι ελάχιστοι οι οφειλέτες με τόσο μεγάλα χρέη ή δόσεις που μπορούν να ελπίζουν σε αύξηση στο ακατάσχετο των 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Για να τους συμβεί αυτό, πρέπει να πληρώνουν δόση τουλάχιστον 277 – 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή πρέπει να είχαν αρχική οφειλή άνω των 3.000 ή 3.500 ευρώ αν τηρούν ρύθμιση των 12 δόσεων. Στην περίπτωση μάλιστα των 120 δόσεων, το αρχικό χρέος πρέπει να είναι έως και δεκαπλάσιο για να προκύψει όφελος. Και, πρακτικά, ούτε 1 στους 10 χρωστά τέτοια υψηλά ποσά, για να του βγαίνει τόσο μεγάλη δόση που να υπερκαλύπτει τα 1.250 ευρώ.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απόφαση Παπανάτσιου:

– Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα «ακατάσχετο» τραπεζικό λογαριασμό φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που προκύπτει με τις νέα διατάξεις δεν προστίθεται εξ ολοκλήρου στο όριο του ακατάσχετου των 1.250 ευρώ που ισχύει και σήμερα, αλλά αποκλειστικά και μόνον το μέρος εκείνο που υπερβαίνει το όριο αυτό. Όπως υπολογίζεται το νέο ακατάσχετο όριο, το μέγιστο όφελος που θα έχει κάποιος που πληρώνει δόεις 300 ευρώ το μήνα είναι 1.350 ευρώ, εφόσον έχει φτάσει στα μισά της ρύθμισης που τηρεί (πχ στην 7η δόση για ρύθμιση 12 μηνών ή στην 70η αν μπει στις 120 δόσεις. Δηλαδή τα 1.250 ευρώ θα γίνουν1.350 μόνον αφού περάσουν πρώτα 5 χρόνια (το 2024) έως ότου θα πρέπει να πληρώνει ανελιπώς όλες τις δόσεις χρεών που προκύπτουν από ρυθμίσεις και τρέχοντες φόρους κάθε χρόνου.

– Σε κάθε περίπτωση, αν το πιστωτικό υπόλοιπο ή οι πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά το μήνα χορήγησης του περιορισμού υπερβαίνουν το ποσό που κοινοποιείται στην τράπεζα (πχ 1.350 ευρώ στο παραπάνω παράδειγμα), το υπερβάλλον ποσό δεν αποδεσμεύεται και η τράπεζα (ή πχ το λογιστήριο του εργοδότη ή του πελάτη του) υποχρεούται να το αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση, μέχρι να καλύψει το μηνιαί ακατάσχετο όριο.

Αναλυτικά η απόφαση Παπανάτσιου προβλέπει για τν ακατάσχετο λογαριασμό:

Διαδικασία αίτησης

1. Ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση (εφεξής «αιτών») στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ή λοιπών υπόχρεων προσώπων (εφεξής «τρίτος») εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr, προκειμένου να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χορήγησης του περιορισμού των κατασχέσεων που του γίνονται.

2. Στη συνέχεια, καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευθέντος κοινού ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά διατάξεις, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης του άρθρου αυτού. Ο περιορισμός χορηγείται στον ήδη δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό και σε περίπτωση μεταβολής του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης χορήγησης του περιορισμού.

3. Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον τρίτο (τράπεζα, λογιστήρια πελατών ή εργοδοτών κλπ).

Κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού

1. Ο περιορισμός χορηγείται επί ενός μοναδικού λογαριασμού για τις απαιτήσεις που γεννώνται στα χέρια τρίτου μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού, ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του, ήτοι από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αυτού, εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την 24η ημέρα του μήνα, οπότε ο περιορισμός χορηγείται από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου του μήνα αυτού και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

2. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται βάσει των ατομικών ρυθμίσεων του αιτούντα.

3. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται ακόμα και στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών ή βρίσκεται σε αδράνεια ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Καθορισμός συντελεστή (πολλαπλασιαστέου) για τον υπολογισμό του ποσού του περιορισμού

1. Ο συντελεστής προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συντελεστές ρύθμισης:

2. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα (12) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της Κλίμακας (α) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της Κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α.

β3 Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) ή τριάντα έξι (36) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της Κλίμακας (β) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της Κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α.

γ. Για οφειλές που ρυθμίζονται  σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης δόσης ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον συντελεστή της Κλίμακας (γ), ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Β.

4. Αν η οφειλή ρυθμίζεται με βούληση του οφειλέτη σε λιγότερες δόσεις από τον κατά νόμο προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό δόσεων είτε από τον χορηγούμενο από τη Φορολογική Διοίκηση αριθμό δόσεων, τότε για την τελευταία δόση της ρύθμισης χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, ο συντελεστής της Κλίμακας (α) ή (β) ή (γ) που αντιστοιχεί στον αριθμό της τελευταίας κατά νόμο μηνιαίας δόσης του Προγράμματος Ρύθμισης Α ή Β, με αντίστοιχη προσαρμογή των υπόλοιπων δόσεων.

5. Οι συντελεστές του πίνακα εφαρμόζονται και για τις ενεργές ρυθμίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019. Με τη χρήση του συντελεστή που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ιδίως στην παράγραφο 4.

6. Εάν προκαταβληθεί δόση ρύθμισης χρησιμοποιείται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην τελευταία μηνιαία δόση ρύθμισης που εξοφλήθηκε κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.
Υποχρεώσεις των τρίτων

1. Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο του περιορισμού και ως εκ τούτου τυχόν εκχωρηθέντα στο Δημόσιο ποσά μέχρι το ανωτέρω διάστημα, αποδίδονται από τους τρίτους (τράπεζες κλπ) υποχρεωτικά εντός της νόμιμης προθεσμίας των διατάξεων. Ομοίως, ποσά μελλοντικών απαιτήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθούν να αποδίδονται κανονικά εντός δέκα ημερών από τη γέννησή τους.

2. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν το πιστωτικό υπόλοιπο ή οι πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο λογαριασμό πληρωμών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας κατά το μήνα χορήγησης του περιορισμού υπερβαίνουν το ποσό που κοινοποιείται στον τρίτο, το υπερβάλλον ποσό δεν αποδεσμεύεται και ο τρίτος υποχρεούται να το αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση, αποκλειομένου του σωρευτικού υπολογισμού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

Διαδικασία ελέγχων, ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους τρίτους και γνωστοποίησης του ποσού του περιορισμού

1. Η χορήγηση του ποσού του περιορισμού διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει προς τους τρίτους μηνιαίως και το αργότερο μέχρι τις 25 του μήνα, που προηγείται της χορήγησης του περιορισμού, κρυπτογραφημένα αρχεία, των οποίων η γραμμογράφηση συμφωνείται με τους τρίτους:

3. Οι τρίτοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά κρυπτογραφημένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τη γραμμογράφηση που έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 6 Αρμόδια όργανα

Αρμόδιος για την επίλυση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων για τον περιορισμό της κατάσχεσης (αύξηση Ακατασχετου)  είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή άλλης υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.10.2019.