Στο… “παρά πέντε” της έναρξης του “Νέο Εξοικονομώ” το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διόρθωσε την “αδικία” στα κριτήρια του προγράμματος που απέκλειε όσες κατοικίες «άλλαξαν χέρια» μέσα στο 2021.

Μετά και τις διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ και πολλών ενδιαφερομένων, διορθώθηκε ο οδηγός (σελίδα 14) και προστέθηκαν ως επιλέξιμες και οι κατοικίες που αποκτήθηκαν το 2021 και μπορούν και αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όμως, δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που θα αποδεικνύεται ότι η κατοικία είναι κύρια (στην προδημοσίευση αναφερόταν η έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη)

Ο συγκεκριμένος “κόφτης” είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προχώρησαν φέτος στην αγορά παλαιάς οικίας, με την προοπτική να λάβουν κρατική επιδότηση μέσω του Εξοικονομώ για να το αναβαθμίσουν ενεργειακά. Στο νέο επικαιροποιημένο οδηγό αναφέρεται πλέον πως “γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία, της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά από την 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου)”.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών θα ανοίξει σύντομα στη διεύθυνση https://exoikonomo2021.gov.gr (που ήδη βρίσκεται σε πληροφοριακή λειτουργία).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ποιες κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Για να υπάρξει δικαίωμα υπαγωγής μιας κατοικίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α) Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση

Β) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ) Να χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια κατοικία, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ενοικιαστή της, είτε με δωρεάν παραχώρηση. Το έτος αναφοράς για την προϋπόθεση αυτή είναι το έτος 2020 και μετά το 2019 και 2018.

Δ) Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

Τρόποι αιτήσεων στο πρόγραμμα

Οι τρόποι που μπορεί να γίνει η αίτηση στο πρόγραμμα είναι δυο και είναι οι παρακάτω:

Α) Σαν μεμονωμένο διαμέρισμα/μονοκατοικία (περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο διαμέρισμα/ μονοκατοικία)

Β) Σαν διαμέρισμα πολυκατοικίας (περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα και κοινόχρηστες παρεμβάσεις).

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος (δυνητικά ωφελούμενος) για το έτος 2020 αναφέρονται στον πίνακα2.2.1 σελ.16 (στον τόμο περιγραφή – επιλεξιμότητα αιτήσεων).

Ποσοστό επιχορήγησης

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες: Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2020 και αναφέρεται στο Πίνακα 2.2.2 σελ.17 (στον τόμο περιγραφή – επιλεξιμότητα αιτήσεων του οδηγού). Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% -75%.

Για εκμισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες: Το ποσοστό επιδότησης του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια και ανέρχεται στο κατώτατο όριο του 40%, γεγονός που, παρά τις εκκλήσεις της ΠΟΜΙΔΑ, δεν βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών και χαμηλής ενεργειακής κλάσης κατοικιών που κατοικούνται από εκείνους τους ενοικιαστές που είναι τα μεγάλα θύματα της «ενεργειακής φτώχειας».

Για αιτήσεις πολυκατοικίας: Οταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο. Σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Σχετικά με την αίτηση Πολυκατοικίας

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω περιλαμβάνει κοινόχρηστες και μη επεμβάσεις και:

  • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας».
  • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, ορίζεται ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας ο οποίος θα υποβάλλει την αίτηση Πολυκατοικίας, όμως θα υποβληθούν και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
  • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
  • Πραγματοποιούνται υποχρεωτικά παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου.
  • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Ενεργειακές απαιτήσεις του προγράμματος

Ύστερα από την έκδοση του ΠΕΑ που θα συνοδεύεται από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων θα πρέπει να επιτευχθεί:

  • Άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερίσματα/μονοκατοικιών
  • Άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για αίτηση πολυκατοικίας.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Είναι οι παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ, συσκευές διαχείρισης ενέργειας και αναβάθμιση φωτισμού και περιγράφονται στον Πίνακα 3.2.1 σελ.4-5-6 (στον τόμο Ενεργειακός στόχος-Παρεμβάσεις-Λοιπές δαπάνες του οδηγού).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Α) το γινόμενο του 1,0€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Β) Το γινόμενο του 200€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και στη συνέχεια από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας).
Γ) τα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.
Δ) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ υλικών και εργασιών (24%).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός λοιπών δαπανών

Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Μηχανικών για την έκδοση των δυο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, για την πιθανή έκδοση αδειών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/ αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας που είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο πρόγραμμα και η αμοιβή του Συμβούλου του έργου αν επιλεχθεί.

Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% της δαπάνης (με την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου) με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό λοιπών δαπανών τα 2.000€ για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος/μονοκατοικίας και τα 2.000 € ανά διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία με
μέγιστο το ποσό των 5.600 € συνολικά ανά αίτηση πολυκατοικίας. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – Προθεσμίες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Κριτήρια και ποσόστωση για την προτεραιοποίηση και διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Καταργείται ως κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα η ταχύτητα καταχώρησης και θα λαμβάνονται υπόψη με συντελεστές βαρύτητας διάφορα κριτήρια αξιολόγησης όπως το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (συντελεστής βαρύτητας 50%), οι βαθμοημέρες (συντελεστής βαρύτητας 7%) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας 5%), η παλαιότητα της κατοικίας (συντελεστής βαρύτητας 3%), το εισόδημα (συντελεστής βαρύτητας 14%) και διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με συντελεστή βαρύτητας 7% έκαστο.
Τα κριτήρια περιγράφονται στον πίνακα 5.6.1 στην σελίδα 13 (στον τόμο Υποβολή-Αξιολόγηση-Υπαγωγή αιτήσεων του οδηγού)

Προθεσμία υλοποίησης έργου

Α) Δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής με δικαίωμα παράτασης 3 μηνών ύστερα από εξέταση αιτιολογημένου αιτήματος και
Β) Εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση υπαγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Γενικές παρατηρήσεις

1) Ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα υλοποιήσει το Β’ ΠΕΑ είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει εκδώσει το Α΄ΠΕΑ.
2) Στα Ε1, Ε2 και Ε9 των δυνητικά ωφελούμενων ιδιοκτητών θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
3) κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή
στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εντός δυο μηνών θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες
αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε
βάσει Προϋπολογισμού.
4) Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης είναι να έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί Η.Τ., αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή της ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων.
5) Στο link https://exoikonomo2021.gov.gr εκτός από τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να βρείτε και τα παραρτήματα του.

Διαβάστε ακόμα: 

Τα φορτηγά χωρίς οδηγό είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε

Καθηγητή πανεπιστημίου για απάτη €15 εκατ. «τσίμπησε» το ΣΔΟΕ 

Η τελευταία «κλειστή στροφή» για τον Πάνο Δάβαρη (pic)