Οικονομία

Επιδότηση 14.800 € σε ανέργους 18-29 ετών – Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας από τον ΟΑΕΔ

 • Μανώλης Κοντολιός


Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, με έμφαση στις γυναίκες, στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 10 Μαΐου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που επιδοτεί ανέργους 18-29 ετών.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδοτεί 14.800 € σε ανέργους 18-29 ετών ώστε να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.
60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι άνεργες γυναίκες 18-29 ετών.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και αίτησης έχουν:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι (18-29 ετών) στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • Οι άνεργοι να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής
 • Οι άντρες υποψήφιοι που έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 • Να έχουν καταθέσει μαζί με την αίτηση και τη σχετική πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Καταβολή ποσού επιδότησης

Το ποσό επιδότησης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη τη επιχείρησης
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρηση

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι επιχειρήσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή της αίτησης  για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας από τον ΟΑΕΔ, με επιδότηση 14.800 €.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Απόρρητο Απόρρητο