Επιχειρήσεις και λογιστές εντοπίζουν – σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα»- διάφορα προβλήματα στο σύστημα εφαρμογής των όρων για την επιστρεπτέα προκαταβολή και εν όψει της νέας διορθωτικής υπουργικής απόφασης ζητούν καθαρή και οριστική λύση για να αποφευχθούν άδικες επιβαρύνσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ καταγράφει τα προβλήματα όπως έχουν αναφερθεί από τις επιχειρήσεις οι οποίες κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής και ζητάει με τη νέα ΚΥΑ που ετοιμάζουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ:

 • Να περιληφθούν και να διορθωθούν όλα τα λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων και επιβαρύνουν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
 • Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε κάθε περίπτωση απόρριψης, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στους δικαιούχους του έκτακτου μέτρου των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής να εκφράσουν τις νόμιμες και ορθές αντιρρήσεις τους όπου αυτές εντοπίζονται.

Σε περίπου 18.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει «ραβασάκια» με τα οποία καλούνται να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής και κυρίως τη ρήτρα απασχόλησης.

Μετά τις αντιδράσεις των φορολογουμένων το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «δρομολογήθηκε η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2022»

Στην επιστολή της, η ΠΟΦΕΕ καταγράφει τα ακόλουθα 12 προβλήματα προτείνοντας λύσεις:

 1. Η απόλυση συνταξιοδότησης δεν χαρακτηρίζεται σωστά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι δεν πληρείται το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
 2. Μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Να λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Για λόγους χρηστής Διοίκησης θα πρέπει να οριστεί: «εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει τουλάχιστον κατά δύο μονάδες».
 3. Εκ παραδρομής δήλωση της σύμβασης του εργαζομένου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως αορίστου χρόνου ενώ ήταν ορισμένου.
 4. Μη υποβολή δικαιολογητικών σε περιοχή που αναζητείται αυτεπάγγελτα (όπως τα Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Χαλκίδας).
 5. Επιχειρήσεις που εκ παραδρομής στην αίτηση χορήγησης στο σχετικό πεδίο χαρακτηρίστηκαν μεσαίες οντότητες ενώ είναι μικρές, με αποτέλεσμα να ζητείται και Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή, ενώ από τις διασταυρώσεις αποδεικνύεται πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι μικρές οντότητες.
 6. Υποβολή φορολογικής δήλωσης με διαφορετική χρήση από 31/12 ή και εκπρόθεσμη, αλλά εντός των ορίων των ΓΔΟΥ (π.χ. στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, υποβολή έως 31/3/2022) για δηλώσεις 2019 και 2020.
 7. Δεν λαμβάνονται υπόψη εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περιπτώσεις θανάτου του συζύγου (δικαιούχος της επιστρεπτέας η σύζυγος) που σύμφωνα με τον νόμο υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα χειρόγραφα αλλά εκκαθαρίστηκαν το 2022.
 8. Δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2019, 2020 και 2021 εφόσον τα δεδομένα αυτών (κυρίως ο κύκλος εργασιών που ασκεί καθοριστική επιρροή στην επιστρεπτέα προκαταβολή) ελέγχονται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και δεν προκύπτουν διαφορές.
 9. Δεν υπάρχουν οδηγίες για το πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης που έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.
 10. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων όπου απαιτείται διακοπή και έναρξη με νέο ΑΦΜ.
 11. Επιχείρηση που έχει εγκριθεί για επιστρεπτέες δεν πληρώθηκε ποτέ ενώ έχουν υποβληθεί ενστάσεις.
 12. Έχουν πιστωθεί τα ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής σε αγρότες και τους ζητείται η επιστροφή μαζί με προσαυξήσεις ενώ έχουν κάνει αίτημα με το de minimis και όχι με το πλαίσιο.

Διαβάστε ακόμη

Αλλαγές στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Στο ΦΕΚ η επικαιροποιημένη λίστα προϊόντων

Νίκος Λαβίδας: Το στρατηγικό σχέδιο του νέου επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος

Ετήσια παράταση για ακίνητα που είναι «μπλεγμένα» στο κτηματολόγιο