Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή III: Εως και σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

  • newsroom


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και σήμερα να υποβάλουν τις αίτησεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή III

Σήμερα ολοκληρώνεται η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην τρίτη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του προγράμματος MyBusinessSupport που παρέχει η ΑΑΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τους για αυτόν τον τρίτο κύκλο του προγράμματος στην ειδική διαμορφωμένη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιήσει τις αιτήσεις προκειμένου να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή III ξεπερνούν τις  95.700. Οι πληρωμές του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι αποτελεί ο τζίρος της κάθε επιχείρησης να έχει συρρικνωθεί κατά 10% στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση την απώλεια τζίρου αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό για αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή. Η ελάχιστη ενίσχυση είναι, όπως και στους προηγούμενους δύο κύκλους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζομένους και κλιμακώνεται στις 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζομένους, σε 8.000 ευρώ για όσες απασχολούν 6-20 άτομα, 15.000 ευρώ για 21-50 εργαζομένους και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 50 και άνω εργαζομένους. Το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

 Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%. Αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (-0,26), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.