Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο παροχής κινήτρων για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή στη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων.

Συγκεκριμένα, το κράτος θα στηρίξει αυτές τις επενδύσεις με μια δέσμη κινήτρων που θα περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, μειώσεις φόρων, προνομιακό δανεισμό, επιδοτήσεις δαπανών κ.ά.

Λόγω της πανδημίας και του lockdown το νομοσχέδιο είχε μπει στο συρτάρι, τώρα όμως ανασύρεται εσπευσμένα λόγω του ότι η κατάθεσή του συνδέεται με τα προαπαιτούμενα της πρώτης δόσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα το Ταμείο έχει εγκρίνει δράση για την «παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές».

Πρακτικά δηλαδή τα κίνητρα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για να εισπραχθούν έως το τέλος του χρόνου τα 3,5 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης, που ακολουθεί την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με το νέο πλαίσιο η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες όσων αποφασίσουν να κάνουν πράξη το «ισχύς εν τη ενώσει». Να προχωρήσουν δηλαδή σε συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε για να μπορέσουν να… βάλουν ξανά μπρος τις μηχανές τους, είτε για να μεγαλώσουν το μέγεθός τους, το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν κ.λπ.

Ετσι λοιπόν θα παρέχεται μια γκάμα κινήτρων: χρηματοδοτικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και φορολογικά για τις μεσαίες και μεγαλύτερες. Τα κίνητρα δεν θα είναι ίδια για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων θα προβλέπει, μεταξύ άλλων:

■ Μείωση φόρων -για συγκεκριμένο διάστημα- στα κέρδη που θα προκύπτουν από την εξαγορά, τη συγχώνευση ή την κοινοπραξία. Το μέτρο θα αφορά προσωπικές και ανώνυμες εταιρείες που σήμερα πληρώνουν φόρο με βάση τον συντελεστή του 24%. Στα σχέδια που θα εγκρίνονται θα παρέχεται η δυνατότητα μειωμένου -έως και 50%- συντελεστή φορολογίας κερδών για μια πενταετία. Προφανώς θα υπάρχουν διαβαθμίσεις στα κίνητρα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το ύψος της συγχώνευσης ή εξαγοράς.
■ Στοχευμένες επιδοτήσεις: θα δίνονται ενισχύσεις, επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για την αγορά προμηθειών και εξοπλισμού ή ακόμα και ρευστότητα ως κεφάλαιο κίνησης.
■ Προνομιακό δανεισμό: το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς οι δράσεις αυτές θα είναι επιλέξιμες για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια θα δίνονται με μοναδικό κριτήριο επιλεξιμότητας τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων χωρίς να χρειάζεται να καλύπτουν και τα άλλα κριτήρια, που είναι η «πράσινη» και ψηφιακή μετάβαση, η εξωστρέφεια και η έρευνα και ανάπτυξη.
■ Αδειοδότηση-εξπρές: το πακέτο στήριξης θα ενισχύεται και από ένα θεσμικό πλαίσιο με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες αδειοδότησης των νέων σχημάτων έτσι ώστε να απλουστευτεί η μεταβίβαση αδειών που σήμερα είναι προσωποπαγείς.

Οι προτάσεις που θα υποβάλονται θα αξιολογούνται με δύο βασικά κριτήρια που θα αφορούν στην αύξηση του τζίρου και στην «επίτευξη ελάχιστου αξιόλογου μεγέθους». Η «ομπρέλα» του νέου πακέτου θα καλύπτει τις κλασικές εξαγορές, τις συγχωνεύσεις, τις κοινοπραξίες, ακόμη και τη δημιουργία cluster επιχειρήσεων. Θα προβλέπονται επίσης περιορισμένες δράσεις στήριξης για μικρότερες μορφές συνεργασίας, όπως οι κοινές προμήθειες, το κοινό μάρκετινγκ, ο περιορισμός του μεταφορικού κόστους κ.λπ.

Προς αποφυγή καταστρατήγησης των κινήτρων εξετάζονται αυστηρές προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις, όπως ο τζίρος, το νέο κεφάλαιο που θα προκύψει κ.λπ. Επίσης θα γίνονται έλεγχοι κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης, της εξαγοράς κ.λπ.
Στους βασικούς άξονες του Σχεδίου Ανάκαμψης, εξάλλου, είναι να δοθούν κίνητρα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα συμπεράσματα της Επιτροπής Πισσαρίδη υπάρχει ξεχωριστή επισήμανση για το κρίσιμο μέγεθος των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τονίζονται τα εξής:

■ Η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με τους περισσότερους αυτοαπασχολούμενους. Περισσότεροι από το 28% των εργαζομένων δουλεύουν μόνοι τους.
■ Πρώτη είναι η χώρα μας και στην εξάρτησή της από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: 1 στους 2 εργαζομένους στη χώρα απασχολείται σε επιχειρήσεις με έως μόλις 9 άτομα προσωπικό.
■ Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων δεν επιτρέπει οικονομίες κλίμακας και τεχνολογίες αιχμής. Ως αποτέλεσμα, η μικρή επιχειρηματικότητα εστιάζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών για εγχώρια κατανάλωση (καφετέριες κ.λπ.).
■ Το πρόβλημα είναι οξύ γιατί η παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων είναι χαμηλή: ενώ στο σύνολο του επιχειρηματικού τομέα (χωρίς τράπεζες και ασφάλειες) παράγονται 21.100 ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο, στις μικρές επιχειρήσεις παράγονται μόλις 7.900 ευρώ.
■ Ενώ στο σύνολο του επιχειρηματικού τομέα η χώρα βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση σε όρους παραγωγικότητας εργασίας, στις μικρές επιχειρήσεις η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στα μέλη της Ε.Ε.
Σύμφωνα με μελέτη της PwC, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 44 εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας 2,4 δισ. ευρώ στις οποίες συμμετείχαν ελληνικές εταιρείες. Οι τέσσερις συναλλαγές αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο. Ειδικότερα:
■ Τον Φεβρουάριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε. εξαγόρασε την ΑΕΜ Energy Systems P.C., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η αξία της συναλλαγής ήταν στα 0,8 εκατ. ευρώ.
■ Τον Απρίλιο του 2020 η Howden Broking Group Limited, πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε την ελληνική Matrix Insurance & Reinsurance Brokers Α.Ε., η οποία είναι πάροχος ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αξία συναλλαγής ήταν στα 38,8 εκατ. ευρώ.
■ Τον Απρίλιο του 2020 η Ergo Insurance απέκτησε την ασφαλιστική DAS Hellas. Η αξία της συναλλαγής δεν είναι διαθέσιμη.

Τον Δεκέμβριο του 2020 η ιταλική ασφαλιστική εταιρεία Assicurazioni Generali απέκτησε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής AXA S.A. στην Ελλάδα εξαγοράζοντας την AXA Insurance ΑΕ. Η αξία συναλλαγής ήταν στα 165 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα

ΟΑΕΔ-εποχικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως €1.016 – Πού γίνονται οι αιτήσεις

«Μηδέν φόρος» για να περάσουν λεφτά και περιουσίες στους νέους – Τι συμβαίνει με τις μεταβιβάσεις μετρητών

Ακίνητα: Γιατί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου βάζει «φρένο» στις μεταβιβάσεις