Ένα νέο νομοσχέδιο παροχής κινήτρων για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή στη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Τα κίνητρα θα είναι πολλών ταχυτήτων, φορολογικά και αναπτυξιακά, καθώς, πέραν από τις ελαφρύνσεις, θα προβλέπεται και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με την νέα νομοθετικής ρύθμισης που προανήγγειλε σε επενδυτικό συνέδριο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης συμπληρώνεται και ενισχύεται ο νομός για τις συγχωνεύσεις που ψηφίστηκε 2022. Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλεπόταν η χορήγηση ισχυρών φοροκινήτρων σε επιχειρήσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους που αντιμετώπιζαν πρόβλημα βιωσιμότητας, να συγχωνευτούν ώστε στη συνέχεια να αναπτυχθούν.

Ανάλογο πλαίσιο φοροκινήτρων προσφερόταν και για τις συνεργασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κτλ, όπως επίσης και για τις περιπτώσεις εξαγορών επιχειρήσεων. Ο νόμος 4935/2022 προβλέπει φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, όπως η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση για 9 έτη.

Το πλαίσιο αυτό ενισχύεται και με πληροφορίες μεταξύ των ρυθμίσεων που σχεδιάζεται να ενταχθούν είναι:

  • επέκταση του ισχύοντος πλαισίου στην απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς επικεντρώνεται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2009/133 που αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών. Μεταξύ άλλων θα ρυθμίζονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • η παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας. Καθοριστικός εδώ αναμένεται να είναι ο ρόλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές που τοποθετούν κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εισάγονται στην εναλλακτική αγορά. Τα κίνητρα θα μπορούν να σχετίζονται με την παροχή έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του 50% του κεφαλαίου που επενδύεται και έως 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
  • μείωση του κόστους εισαγωγής στην εναλλακτική αγορά όπως η αύξηση του ορίου για την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.
    κίνητρα εισαγωγής στην κύρια αγορά, όπως υπερέκπτωση δαπανών που συνδέονται με την είσοδο τους.
  • φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία. Είναι πιθανό να επεκταθεί το χρονικό όριο των 3 ετών που υφίσταται σήμερα για την απαλλαγή φόρου για κέρδη που συνδέονται με εκμετάλλευση πατέντας.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 83,5% της απασχόλησης, έναντι 64,3% στην Ε.Ε. και το 57% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της ελληνικής οικονομίας, έναντι 41,7% στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτές το 95% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Ουσιαστικά, στόχος της κυβέρνησης μέσω των κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μεγαλώσουν μέσω συγχωνεύσεων προκειμένου να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές.

Διαβάστε ακόμη

Στην ευρωπαϊκή λίστα του ENTSO-E η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Γερμανίας άνω των €8 δισ.

Τα 5 μεγάλα deals 600 εκατ. ευρώ της τριετίας που αλλάζουν τον χάρτη της πληροφορικής

Περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα – Αυξάνει τις απευθείας πτήσεις η Air China

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ