Έτοιμη να εφαρμόσει point system σε όσους χρωστούν σε Δημόσιο και τράπεζες είναι η κυβέρνηση καθώς βλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών… ξεπερνούν το ΑΕΠ της χώρας καθώς τα χρέη των πολιτών σε Εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες κινούνται πάνω από τα 254 δισ. ευρώ!

Και ενώ τρέχουν οι ρυθμίσεις και τα άλλα εργαλεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός -που μπορούν να δώσουν μια ανάσα στους οφειλέτες-, η κυβέρνηση δημιουργεί την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Θα έχει στα χέρια της μια μεγάλη βάση δεδομένων με όλα τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών προκειμένου να καθορίζει το «πιστοληπτικό σκορ» κάθε πολίτη ή επιχείρησης που θέλει να δανειστεί ή να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο ή να ρυθμίσει οφειλές.

Με πόρους της τάξης των 2,9 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Αρχής, το οποίο θα περιέχει μια κεντρική βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από φορείς του δημόσιου τομέα και μια ενιαία κλίμακα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα θα παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθμου. Το πληροφοριακό σύστημα θα διαλειτουργεί με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα (δημόσια και ιδιωτικά, όπως η Τειρεσίας Α.Ε.) με σκοπό την ανταλλαγή βαθμολογιών πιστοληπτικής ικανότητας και τη δημιουργία ενιαίας βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

Στη δεξαμενή αυτή αναμένεται να ενταχθούν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, όρους της κάθε οφειλής, στοιχεία για επιτόκια, προσαυξήσεις, πρόστιμα, διάρκειες αποπληρωμής, εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής, καταβολές, υπόλοιπα, ρυθμίσεις και στοιχεία για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αναγκαστικές εκτελέσεις κ.τ.λ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Θα έχει ως σκοπό:

■ Τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση.

■ Την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των προσώπων.

■ Την παροχή αξιόπιστης αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

■ Η Αρχή θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα γίνεται με αριθμητική κλίμακα και θα αφορά την τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με απλά λόγια, η Αρχή θα συλλέγει, αρχικά, όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς τους δημόσιους φορείς και θα παράγει ένα «σκορ». Στη συνέχεια, το «σκορ» αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη βαθμολογία που θα προκύπτει μέσω του «Τειρεσία» και μέσα από την αξιολόγηση των χρεών που έχουν οι ιδιώτες προς τις τράπεζες και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. κινητή τηλεφωνία). Θα έχει δε τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων και από το εξωτερικό. Ετσι, θα διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θα παρέχει αυτή την εικόνα στις αρμόδιες αρχές, π.χ. για περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής, δάνεια κ.τ.λ. Θα δίνονται, δηλαδή, αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, το ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο χρέος φτάνει στα 102 δισ. στις τράπεζες, στα 105 δισ. στην Εφορία και τα 47 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά στον ΕΦΚΑ, τα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν 32% ή 11,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Το 60% είχε χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη στον φορέα και το 30% είχε χάσει τη ρύθμιση του εξωδικαστικού ΕΦΚΑ.

Τα κόκκινα δάνεια, αν συνυπολογίσουμε τα 28 δισ. ευρώ πανωτόκια, φτάνουν στα 102 δισ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: τα 61,2 δισ. ευρώ ανήκουν σε funds, τα 12,8 δισ. ευρώ σε τράπεζες, ενώ οι εξωλογιστικοί τόκοι (πανωτόκια) φτάνουν τα 28,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ο δείκτης των κόκκινων δανείων, αν και έχει υποχωρήσει στο 7,9%, παραμένει υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης, που διαμορφώνεται στο 2,3%. Από αυτό το σύνολο των 11,7 δισ. ευρώ, το 66% είναι επιχειρηματικά δάνεια, το 25% στεγαστικά και το 9% καταναλωτικά.

Διαβάστε ακόμη

Έλληνες εφοπλιστές: Παγκόσμιοι κυρίαρχοι σε τάνκερ και LNG

Πωλητήριο σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο των Καλαβρύτων (pics)

Εξωδικαστικός: Διαγραφή οφειλών μέχρι 60% και για δάνεια σε Ελβετικό φράγκο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ