Οικονομία

Eurobank: Να ολοκληρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών το ταχύτερο

  • admin


Η καθυστέρηση εφαρμογής του μπορεί να οδηγήσει σε μη εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο ακόμη και από φορολογούμενους που έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν.

Η συγκεκριμενοποίηση των στόχων του προγράμματος «κινητικότητας» θα αποτελέσει το κλειδί για την βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας, αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της «7 ημέρες Οικονομία».

Όπως αναφέρει, τα ανοικτά θέματα για την ελληνική κυβέρνηση ενόψει της αξιολόγησης της τρόικας περιλαμβάνουν:

α) την ανησυχητική πορεία των εσόδων του προϋπολογισμού και τα μέτρα ανακοπής της συγκεκριμένης τάσης
β) την πορεία εφαρμογής των εναπομενουσών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην αναμόρφωση της δικαιοσύνης και την αγορά ενέργειας
γ) τον προγραμματισμό των ιδιωτικοποιήσεων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εσόδων €2,6 δισ. για το 2013.

Παράλληλα, η ανεργία συνεχίζει την εκρηκτική της πορεία, στο 27% του ενεργού πληθυσμού τον Νοέμβριο του 2012.
Πάντως, η Eurobank εκτιμά ότι η καταβολή της δόσης των €2,8 δισ. του Φεβρουαρίου 2013 θα εγκριθεί από το Euro Working Group την 21η Φεβρουαρίου 2013.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού και η πορεία εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα βασικά θέματα της τρόικας

Τις επόμενες ημέρες (25/02/2013) το τεχνικό κλιμάκιο των εκπροσώπων των δανειστών (τρόικα) επιστρέφει στην Αθήνα για να εξετάσει την πρόοδο της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με
την εφαρμογή του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (Δεκέμβριος 2012). Τα κρίσιμα σημεία της αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

• την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2013 με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εσόδων.
• την εφαρμογή του προγράμματος ≪κινητικότητας≫.
• την πρόοδο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
• την πρόοδο όσον αφορά τις εναπομένουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εστιάζονται κυρίως στην αγορά ενέργειας, στο δικαστικό σύστημα, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.
• την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Από τα παραπάνω ανοικτά θέματα θεωρούμε ως πιο σημαντικά (πέρα από το πρόγραμμα ≪κινητικότητας≫ που αναπτύξαμε παραπάνω) αυτά α) των εσόδων του Προϋπολογισμού και β) των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού παρουσίασαν σημαντική μείωση τον Ιανουάριο του 20132 και ήδη διαφαίνεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν παροδική. Τόσο
η κυβέρνηση όσο και οι δανειστές θα πρέπει να καταστρώσουν συγκεκριμένο σχέδιο στην περίπτωση που η μείωση των εσόδων – και η απόκλιση από τους στόχους – συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Βέβαια το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει πλέον εξαντληθεί.

Το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί κυρίως στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που μπορούν να εισπραχθούν αλλά και στην εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

Η αναμενόμενη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και η ταυτόχρονη ενίσχυση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων αποτελούν τους δύο παράγοντες που δυνητικά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί εδώ, πως το όποιο σχέδιο αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών (π.χ. μέσω τις αύξησης του αριθμού των δόσεων κτλ) θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να
τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Η καθυστέρηση εφαρμογής του μπορεί να οδηγήσει σε μη εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο ακόμη και από φορολογούμενους που έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν. Οι τελευταίοι είναι πιθανό να ακολουθήσουν μια τέτοια στάση αναμονής για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου σχεδίου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κάτι τέτοιο
θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια έσοδα.

Η πορεία εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της δικαιοσύνης (όπου οι προηγούμενες επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν ικανοποιητικές) και στην αγορά ενέργειας (όπου ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για ιδιωτικοποίηση μέρους της ΔΕΗ) θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο στοίχημα της κυβέρνησης.

Πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί και στα δύο θέματα, αλλά με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς με δεδομένη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά και την αντίδραση από συγκεκριμένες ομάδες πίεσης στην
ιδιωτικοποίηση μέρους της ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αλλά πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που σε πολλές περιπτώσεις θέλει χρόνο για να αποδώσει. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος για τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου για το 2013 έχει οριστεί στα €2,6 δισ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έσοδα αλλά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΤΑIΠΕΔ, τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ ενώ μέχρι τα μέσα Απριλίου 2013 αναμένεται να κατατεθούν δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΠΑΠ και για τις ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Την ίδια περίοδο αναμένονται και εξελίξεις αναφορικά με την αξιοποίηση συγκεκριμένων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί εδώ πως η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ δεν καθυστερεί εξαιτίας προβλημάτων του ΤΑΥΠΕΔ ή του Ελληνικού  Δημοσίου αλλά κυρίως εξαιτίας αλλαγών στη διαδικασία του διαγωνισμού που πιθανόν να οφείλεται σε γεωπολιτικούς παράγοντες αναφορικά με το θέμα των αγωγών φυσικού αερίου.

Παρ’ όλ’ αυτά, μια λύση πρέπει να δοθεί άμεσα με βάση το συμφέρον της χώρας.